Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Projekt

Anhörigas Riksförbund tar sig an en stor fråga med ett brett anslag. För att inte tappa fokus driver vi mycket av verksamheten i projektform. Att arbeta i projekt innebär att vi under en avgränsad tid kan fokusera på en viss målgrupp eller en avgränsad fråga. Detta är också ett arbetssätt som ger oss möjlighet att hitta många olika finansiärer och samarbetspartners. Nedan beskriver vi vissa av våra aktuella, samt några vi deltagit i eller genomfört tidigare.

STUDIECIRKELMATERIAL finns att tillgå för vissa av dessa projekt. Vänligen klicka här för vidare information.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer