Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Barn som anhöriga

Barn som anhöriga-projekt under 2021

Forskning har visat att elevhälsan på Sveriges grundskolor känner till de barn som är anhöriga och deras situation i väldigt liten utsträckning. Med bakgrund av detta har Anhörigas Riksförbund under 2021 drivit ett projekt med medel från Socialstyrelsen för att hitta en metod för elevhälsan att hitta och identifiera barn som är anhöriga för att på så sätt kunna ge dem det stöd de behöver.

Projektledare Marie Rydell har i samråd med olika instanser tagit fram ett lektionsmaterial, innehållandes lärarhandledning, PowerPoint och diskussionsbilder. Detta kan pedagoger i både för- och grundskola använda sig av i det viktiga arbetet med att identifiera dessa barn. Materialet innehåller även tips på hur pedagogerna sedan kan arbeta vidare med barn som är anhöriga.

Kort sammanfattande broschyr >>

Klicka på länkarna nedan för att hämta materialet.

HANDLEDNINGSMATERIAL
Klicka på respektive länk för att komma vidare till handledningsmaterial i nedladdningsbar PDF. Alla dokument, förutom powerpointpresentationen, öppnas i en ny flik så att du kan skriva ut eller ladda ner till din dator. Powerpointpresentationen PPTX laddas automatiskt ner på din dator när du klickar på länken.
Lärarhandledning – skola
Lärarhandledning – förskola
Alla illustrationer
Illustration 1
Illustration 2
Illustration 3
Illustration 4
Illustration 5
Illustration 6
Illustration 7
Illustration 8
Illustration 9
Illustration 10

Powerpointpresentation PPTXinkluderar läraranteckningar. (Laddas automatiskt ner till din dator när du klickar på länken)
Powerpoint i PDF-formatinkluderar inte läraranteckningar 
Läraranteckningar om du använder dig av PDF-formatet här ovanför.

TIPS PÅ OLIKA ORGANISATIONER
Följande organisationer och föreningar kan ge mer kunskap om specifika diagnoser och tillstånd. Tipsa gärna barnen att söka sig till dem om de vill ha mer information eller bli medlemmar och träffa andra i liknande situation. Många av dem har barn och ungdomsverksamhet.
Klicka här på PDF-material >>

BOK- & FILMTIPS
Låna böckerna på biblioteket. Läs och titta igenom dem själv först och använd sedan de ni tycker passar just er barngrupp/klass. En del passar till högläsning och diskussion i grupp, en del kan man läsa för bara ett barn, några kan man tipsa äldre barn om att läsa själva. Andra kan alla barnen i klassen läsa själva för att sedan diskutera tillsammans.

Filmer kan ju ses tillsammans i klassrummet eller så kan du tipsa eleverna om att titta själva.
Klicka här för mer information >>

Särskilt tack till Elevhälsoenheten Mora, Blåvingeverksamheten i Simrishamn, Luleå Anhörigförening, Folkhälso- och statistikenheten i Region Östergötland och socionomutbildningen Jönköpings universitet.

Barn som anhöriga-projektet under 2022

Här kan du ladda hem de tre olika foldrarna som tagits fram av projektgruppen i år.

För vuxna >>     För föräldrar >>     För barn >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer