Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Förbundsstyrelsen

Ann-Marie Högberg, förbundsordförande
Telefon: 070-879 00 93
E-post: ann-marie.hogberg@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

Marléne Lund Kopparklint, vice förbundsordförande
Telefon: 070-614 14 90
E-Post: marlene.lund.kopparklint@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

Ulf Ekberg, ledamot
Telefon: 070-438 15 65
E-post: info@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

Ingrid Sandelin, ledamot
Telefon: 070-571 15 96
E-Post: info@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

 

Eva Sixt, ledamot
Telefon: 073-356 82 86
E-post: info@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

Anders Norrman, ledamot
Telefon: 070-595 71 01
E-post: info@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

 

 

Sandra Wessel, ledamot
E-post: info@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

 

Ann-Margret Blomqvist, ersättare
Telefon: 073-930 25 84
E-post: info@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

 

Elisabet Ljungström, ersättare
Telefon: 073-690 06 76
E-post: info@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer