Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Förbundsstyrelsen

Marléne Lund Kopparklint, förbundsordförande
Telefon: 070 – 614 14 90
E-Post: marlene.lund.kopparklint@anhorigasriksforbund.se


Ulf Ekberg, vice förbundsordförande
Telefon: 070 – 438 15 65
E-post: ulf.ekberg@anhorigasriksforbund.se


Eva Sandström, ledamot
Telefon: 070 – 286 30 92

E-post: eva.sandstrom@anhorigasriksforbund.se


Agneta Gustafsson, ledamot
Telefon: 073 – 415 37 25

E-post: agneta.gustafsson@anhorigasriksforbund.se


Leif Hellgren, ledamot

Telefon: 070 – 831 12 22

E-post: leif.hellgren@anhorigasriksforbund.se


Vakant ledamotspost


Marie Åsenius, adjungerad

Telefon: 073 – 807 46 76

E-post: marie.asenius@anhorigasriksforbund.se

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer