Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Förbundsstyrelsen

Eva Sixt, förbundsordförande
Telefon: 073-356 82 86
E-Post: eva.sixt@anhorigasriksforbund.se


Ingrid Sandelin, vice förbundsordförande
Telefon: 070-571 15 96
E-post: ingrid.sandelin@sjobo.nu


Marie Asplund, ledamot
Telefon: 070 – 557 42 89
E-post: marie.asplund.51@gmail.com


Rolf Åström, ledamot

Telefon: 070 – 272 79 15
E-post: rolf.astroom@ownit.nu


Brita Karlsson, ledamot

Telefon: 070 – 370 93 22
E-post: brita.k.karlsson@gmail.com


Vakant


Bilden på förbundsstyrelsen överst på sidan: fr v Brita Karlsson, Ingrid Sandelin, Eva Sixt, Rolf Åström och Marie Asplund.

Foto: Michael Nystås


Valberedning, sammankallande

Anders Norrman, sammankallande ledamot

Telefon: 070 – 595 7101
E-post: andersnorrman53@hotmail.com

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer