Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Förbundsstyrelsen

Ann-Marie Högberg, förbundsordförande
Telefon: 070-879 00 93
E-post: ann-marie.hogberg@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

Ingrid Sandelin, vice förbundsordförande
Telefon: 070-571 15 96
E-Post: info@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

Brita Karlsson, ledamot
Telefon: 070-370 93 22
E-post: info@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

Eva Sixt, ledamot
Telefon: 073-356 82 86
E-post: info@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

Gun Britt Björevall, ledamot
Telefon: 072-744 14 35
E-post: info@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

Jenny Lénström, ledamot
Telefon: 070-203 15 22
E-post: info@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

Marja Hillerström, ledamot
Telefon: 073-972 44 94
E-post: info@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

Ann-Margret Blomqvist, ersättare
Telefon: 073-930 25 84
E-post: info@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

Solweig Backlund, ersättare
Telefon: 073-326 11 69
E-post: info@anhorigasriksforbund.se

 

 

 

 

 
EXTRAKONGRESS 2021

EXTRAKONGRESS 2021

Du vet väl att Anhörigas Riksförbunds extrakongress 2021 går av stapeln 16-17 april.

   Läs mer här

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer