fbpx
Startsida > Om oss > Organisation

Anhörigas Riksförbund – ett stöd för anhöriga

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. Vi verkar för att stötta anhöriga som på olika sätt är med i vården av en närstående.

En mängd insatser och aktiviteter genomförs för att stärka anhörigas och anhörigföreningars ställning i samhället. Regionala stormöten och konferenser anordnas för att sprida kunskap och erfarenheter. Den kanske mest uppmärksammade är Anhörigriksdagen som arrangeras varje vår i Varberg.

Lokala anhörigföreningar

Det är de lokala anhörigföreningarna som bildar Anhörigas Riksförbund. De är utspridda i Sverige och jobbar ideellt med anhörigfrågorna lokalt på kommunnivå.

Här kan du hitta våra lokala anhörigföreningar

Kongress

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som består av ombud från de lokala anhörigföreningarna. Den sammanträder före den sista april vart tredje år. Kongressen utser bland annat förbundsstyrelse, valberedning och stadgekommitté.

Kongressprotokoll 2017

Årsmöte och ordförandekonferens

Varje år det inte är kongress kallas ombud från de lokala anhörigföreningarna till årsmöte.

Årsmötesprotokoll 2016
Årsmötesprotokoll 2018

Förbundsstyrelse

Var tredje år utser kongressen en förbundsstyrelse som ska leda förbundet i tre år. Förbundsstyrelsen består av sju ledamöter och tre ersättare.

Här kan du hitta kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen

Förbundskansliet

Anhörigas Riksförbunds kansli ligger i Varberg, med en filial förlagd till småländska Norrhult. Inom kansliet arbetar man med de dagliga frågor som rör förbundet och dess verksamhet. Administration, intern och extern kommunikation samt förbundets arrangemang som Anhörigriksdag, årsmöte och kongress. En stor del av kansliets arbete består också av opinionsbildning kring anhörigfrågan, såväl nationellt som internationellt.

Här kan du hitta kontaktuppgifter till förbundskansliet

Stadgar och stadgekommitté

Stadgekommittén lägger förslag till kongressen på eventuella förändringar i stadgan. Stadgekommittén lägger även förslag om hur stadgan bör tolkas om det uppstår tvister.

Här kan du hitta Anhörigas Riksförbunds stadgar (PDF)