Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigföreningar

Anhörigföreningarna arbetar lokalt

Anhörigas Riksförbund består av lokala anhörigföreningar spridda över hela landet och hela tiden bildas nya föreningar. Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

Vill du bilda en anhörigförening?

Att bilda en anhörigförening är inte krångligt. Det räcker med att ni är en grupp människor intresserade av anhörigfrågan och att ni vill göra något mer för att förbättra villkoren för kommunens anhöriga. Tillsammans med andra föreningar i Anhörigas Riksförbund kan ni då arbeta för att stödet till anhöriga stärks, utvecklas och uppmärksammas nationellt.

Anhörigas Riksförbund hjälper så klart till med allt det praktiska kring att starta föreningen. Börja med att titta igenom sidorna här nedan.

Så gör du för att komma igång med din förening

För mer information, kontakta organisationsombudsman Anett Karlsson
E-post: anett.karlsson@anhorigasriksforbund.se
Telefon: 010-155 70 61

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer