Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

Anhörigföreningar

Anhörigföreningarna arbetar lokalt

Anhörigas Riksförbund har nära 60 lokala anhörigföreningar och arbetar hela tiden för att bilda fler föreningar i landet. Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

Vill du bilda en anhörigförening?

Att bilda en lokal anhörigförening behöver inte vara krångligt. Förutsättningen är att en grupp intresserade av anhörigfrågorna i tillsammans med Anhörigas Riksförbund vill arbeta för att stöd till anhöriga stärks, utvecklas och uppmärksammas inom kommun, landsting och allmänhet.

För mer information, kontakta:

Anett Karlsson
E-post: anett.karlsson@anhorigasriksforbund.se
Telefon: 010-155 70 61

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer