Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigföreningar

Anhörigföreningarna arbetar lokalt

Anhörigas Riksförbund består av medlemsföreningar spridda över hela landet och nya föreningar bildas hela tiden. Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker. Medlemsföreningar kan även vara rikstäckande genom att ha en digital närvaro överallt i vårt avlånga land.


 

Vill du bilda en anhörigförening?

Att bilda en anhörigförening är inte krångligt. Det räcker med att ni är en grupp människor intresserade av anhörigfrågan och att ni vill göra något mer för att förbättra villkoren för kommunens anhöriga. Tillsammans med andra föreningar i Anhörigas Riksförbund kan ni då arbeta för att stödet till anhöriga stärks, utvecklas och uppmärksammas nationellt.

Anhörigas Riksförbund hjälper så klart till med allt det praktiska kring att starta föreningen. Börja med att titta igenom sidorna här nedan.

Så gör du för att komma igång med din förening

För mer information, kontakta organisationsombudsman Anett Karlsson
E-post: anett.karlsson@anhorigasriksforbund.se
Telefon: 010-155 70 61

 


 

Regionindelning

Medlemsföreningarna finns ju som sagt över hela landet och vi har delat in hela vårt avlånga land i 8 stycken regioner. Tanken med regionerna är att medlemsföreningarna inom varje region samarbetar lite mer tillsammans och kan på så vis uppnå synergieffekter över kommungränserna.

Klicka på varje region för att se vilka föreningar som ingår:

Sverigekarta-Landskap Text
Image copyright: Koyos, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer