Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Kartläggningen 2019

Kartläggningen 2019

Trots att kommunerna är skyldiga att erbjuda sina medborgare anhörigstöd har vi inte vetat hur det har fungerat. Under 2019 genomförde därför Anhörigas Riksförbund en kartläggning av kommunernas anhörigstöd.

   Läs rapporten

Hitta ditt anhörigstöd

Hitta ditt anhörigstöd

Enligt lag är landets kommuner skyldiga att erbjuda sina medborgare någon form av anhörigstöd. Har du behov av stöd i ditt anhörigskap? Vänd dig till din kommun för att få veta vad som erbjuds just dig.

   Till kommunerna

Livet som det kan vara

Livet som det kan vara

Välkommen att lyssna på onlinesamtal mellan Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och författare till boken “Döden som ingen pratar om” och inbjudna gäster som pratar om livet precis så som det kan vara.

   Läs mer

God och nära vård

God och nära vård

En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Läs vårt svar på remiss SOU 2020:19 här.

   All information

Information om Covid-19

Information om Covid-19

Här kan du läsa mer information och hitta stöd i dessa pandemitider.

   Läs mer

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer

Anhörigas roll, delaktighet och stöd för denne

Sari Sarhamo arbetar som finsktalande administratör för integration och nationella minoriteter på Borås Stad. På sin fritid studerar hon socialrätt och har ett examensarbete att slutföra om anhörigas situation med en speciell aspekt kring nationella minoritetsspråk. När Sari intervjuar Brita Karlsson, ordförande i Anhörigföreningen Omtanken i Ale för sitt examensarbete så beskriver Brita anhörigas situation […]

   Läs hela reportaget här

Anhörigas Riksförbunds remissvar gällande SOU 2020:47

Nu har arbetsgruppen inom Anhörigas Riksförbund läst igenom, diskuterat och skrivit ner sina åsikter på remissen gällande “SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag”. Övergripande synpunkter inkluderar bland annat att det är mycket bra att utredningen fokuserar på förebyggande arbete och en lättillgänglig socialtjänst. Det är alltid bättre, och i regel också billigare, att […]

   Läs hela reportaget här

Pressmeddelande från Socialdepartementet om Äldreomsorgslyftet

Drygt 3,3 miljarder till kommunerna för vidgat Äldreomsorgslyft Regeringen presenterade våren 2020 satsningen Äldreomsorgslyftet som innebär att staten finansierar kostnaden för den tid en anställd är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska.   Under 2021 tillförs satsningen ytterligare 1,7 miljarder kronor utöver tidigare aviserade medel, och omfattar sammanlagt drygt 3,3 miljarder kronor […]

   Läs hela reportaget här

Leva livet medan det pågår

Under Anhörigriksdagen hade vi förmånen att få lyssna till Mona Pihl från Nka och Anna Pella från Funkisfamiljen/Gott Liv för alla när de samtalade kring livet och hur man kunde leva det medan det pågår. Nka har gett ut ett inspirationsmaterial som finns ledladdningsbart här eller om man inte har möjlighet att ladda ner och […]

   Läs hela reportaget här