fbpx

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska
som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller vanlig ålderdom
behöver hjälp med att klara sin vardag

Anhörigas Riksförbund på Facebook

#4 - Too many calls made to Facebook. Here are some possible solutions to fix the error.

Anhörigas Riksförbund på Instagram