Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

Fyra filmer om anhörigskap

Fyra filmer om anhörigskap

Filmerna visar personer som lever i olika former av anhörigskap. Ett samarbete mellan Anhörigas Riksförbund, Röda Korset och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

   Se filmerna

Vem är anhörig?

Vem är anhörig?

Anhörig är den person som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Skänk en gåva

Skänk en gåva

Ditt bidrag är ovärderligt för vårt arbete för landets anhöriga

   Läs mer

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer

Regeringens nationella anhörigstrategi duger inte

Tillsammans med årets höstbudget avslöjade socialminister Lena Hallengren att regeringen ämnade ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell anhörigstrategi. På Anhörigas Riksförbund kände vi att äntligen skulle vi få gehör för något vi jobbat för så hårt i flera år. En nationell anhörigstrategi behövs av flera skäl, men främst för att ge kommunerna […]

   Läs hela reportaget här

Nytt samarbete ska förenkla för anhöriga

Anhörigas Riksförbund har inlett ett samarbete med NHS Care, ett företag som levererar egenvårdsartiklar till privatpersoner inom omsorgen, äldreboenden, hemtjänst och assistansbolag men även till privatpersoners hemadress runt om i landet. Nu skänker NHS Care en krona per såld förpackning av en populär skumtvättlapp som finns i sortimentet. Under de över tjugo åren företaget varit […]

   Läs hela reportaget här