Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag 18.00 - 21.00

Kartläggningen 2019

Kartläggningen 2019

Trots att kommunerna är skyldiga att erbjuda sina medborgare anhörigstöd har vi inte vetat hur det har fungerat. Under 2019 genomförde därför Anhörigas Riksförbund en kartläggning av kommunernas anhörigstöd.

   Läs rapporten

Hitta ditt anhörigstöd

Hitta ditt anhörigstöd

Enligt lag är landets kommuner skyldiga att erbjuda sina medborgare någon form av anhörigstöd. Har du behov av stöd i ditt anhörigskap? Vänd dig till din kommun för att få veta vad som erbjuds just dig.

   Till kommunerna

Livet som det kan vara

Livet som det kan vara

Välkommen att lyssna på onlinesamtal mellan Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och författare till boken “Döden som ingen pratar om” och inbjudna gäster som pratar om livet precis så som det kan vara.

   Läs mer

God och nära vård

God och nära vård

En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Läs vårt svar på remiss SOU 2020:19 här.

   All information

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer

Föreläsning kring existentiell ensamhet

Svenska Röda Korset har i år en speciell satsning som de kallar för kunskapshöst, där de vill dela med sig av olika perspektiv och flera föreläsares expertis. Här kommer information om en gratisföreläsning som heter “Existentiell ensamhet hos sköra, äldre personer – Vårdpersonals, volontärers och anhörigas erfarenheter och behov av stöd” och anmälningslänken hittar du […]

   Läs hela reportaget här

NKA anordnar webinarium på nationella anhörigdagen

Den 6 oktober är det nationella anhörigdagen och just i år, 2020, är det även den allra första gången som denna dagen uppmärksammas i Europa. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) bjuder in till ett webinarium för att uppmärksamma den nationella anhörigdagen och nyinstiftade European Carers Day. I förhållande till övriga Europa har Sverige ett bra stöd […]

   Läs hela reportaget här

Åsa Moberg & Anna Fredriksson samtalar kring psykiatrireformen

För att uppmärksamma 100årsjubileet av starten av deras allra första studiecirkeln, 24 september 1920, har Studieförbundet Vuxenskolan beslutat att anordna lokala träffar med “Plats för samtal”. I Göteborg bjöds författarna Åsa Moberg och Anna Fredriksson in för att berätta om sin bok ”De omöjliga: från psykiatrireform till dyr och dålig vård” samt diskutera psykiatrireformen och […]

   Läs hela reportaget här