Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag 18.00 - 21.00

Kartläggningen 2019

Kartläggningen 2019

Trots att kommunerna är skyldiga att erbjuda sina medborgare anhörigstöd har vi inte vetat hur det har fungerat. Under 2019 genomförde därför Anhörigas Riksförbund en kartläggning av kommunernas anhörigstöd.

   Läs rapporten

Hitta ditt anhörigstöd

Hitta ditt anhörigstöd

Enligt lag är landets kommuner skyldiga att erbjuda sina medborgare någon form av anhörigstöd. Har du behov av stöd i ditt anhörigskap? Vänd dig till din kommun för att få veta vad som erbjuds just dig.

   Till kommunerna

Livet som det kan vara

Livet som det kan vara

Välkommen att lyssna på onlinesamtal mellan Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och författare till boken “Döden som ingen pratar om” och inbjudna gäster som pratar om livet precis så som det kan vara.

   Läs mer

Kongress 2020

Kongress 2020

Anhörigas Riksförbund har bestämt att skjuta på kongressen på grund av Covid-19. Vi återkommer med nya datum.

   All information

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer

Birgit, 83, fick växelvård till sin demenssjuke make

Flera kommuner har under coronapandemin dragit in sitt korttidsboende som är en avlastning för anhöriga. För Birgit Eriksson i Boxholm ändrades beslutet efter ett radioreportage. I slutet av april sände Sveriges radions program Kaliber, för granskande journalistik i P1, ett reportage om att många kommuner har ett uppehåll för den så kallade växelvården. Valet är […]

   Läs hela reportaget här

Pressrelease från Eurocarers årsmöte

Varje dag axlar miljoner anhöriga över hela Europa en central roll i långtidsvården av människor som lider av kroniska sjukdomar, funktionsvariation och andra långvariga vårdbehov. De gör ofta detta utan ersättning, arvode och dessutom ofta utan stöttning och hjälp. Många får betala ett högt pris för att de ställer upp som anhörigvårdare i form av […]

   Läs hela reportaget här