Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Fortsättning följer för Vägra Skuld

Det ursprungliga projektet #vägraskuld var ett treårigt arvsfondsprojekt med syfte att förändra förutsättningarna för unga anhöriga. Med unga anhöriga menar vi personer under 18 år som hjälper, vårdar eller stöttar någon i sin närhet som av olika anledningar inte klarar av vardagen på egen hand. Det kan handla om en partner, förälder, syskon, klasskompis, tränare, […]

   Läs hela reportaget här

Anhöriga och hälsa

Svenska Röda Korset och Anhörigas Riksförbund startade under 2022 en digitalföreläsningsserie med namnet Samhällskunskap för anhöriga. Syftet med serien äratt höja kunskapsnivån om vilka utmaningar anhöriga kan ställas inför.Föreläsningarna togs väl emot och fortsatte även under 2023. Vår första föreläsning för 2024 har redan gått av stapeln och nu är det snart dags för nummer […]

   Läs hela reportaget här

Vinnaren är korad!

Föreningslinjen är det vinnande bidraget och därmed nya namnet på vårt digitala samtalsforum för medlemmar tillsammans med förbundsordförande Eva Sixt. Grattis till Lena Hultén i Göteborg som får två trisslotter för sitt namnförslag. Mötena äger rum via Zoom. Hittills har två möten hållits med god uppslutning. Nästa möte äger rum den 13/5 kl 18.00 – […]

   Läs hela reportaget här

Vi söker en ny kommunikatör

Anhörigas Riksförbund söker en erfaren kommunikatör för att fylla en central roll i vår organisation. I denna position ansvarar du för planering och utgivningen av vår medlemstidning, Vi Anhöriga, som publiceras fyra gånger per år, samt för vårt regelbundna nyhetsutskick, Förbundsnytt. Du ansvarar för intern och extern kommunikation. Dessutom kommer du att leda våra informationskampanjer […]

   Läs hela reportaget här

Vill du veta mer om våra projekt?

Vill du veta mer om våra projekt?

På den här sidan visar vi upp många projekt som antingen är pågående eller avslutade. Vi är väldigt stolta samarbetspartners i många sammanhang och driver även projekt under egen regi.

   Få reda på mer

Hur stöttar din kommun anhöriga? Hitta din kommun här

Hur stöttar din kommun anhöriga? Hitta din kommun här

Enligt lag är landets kommuner skyldiga att erbjuda medborgare som är anhöriga någon form av stöd. Har du behov av stöd i ditt anhörigskap? Vänd dig till din kommun för att få veta vad som erbjuds just dig.

   Till kommunerna

Livet som det kan vara

Livet som det kan vara

Välkommen att lyssna på onlinesamtal mellan Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och författare till boken ”Döden som ingen pratar om” och inbjudna gäster som pratar om livet precis så som det kan vara.

   Läs mer

God och nära vård

God och nära vård

En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Läs vårt svar på remiss SOU 2020:19 här.

   All information

Samhällskunskap för anhöriga

Samhällskunskap för anhöriga

Här hittar du utdrag från vår föreläsningsserie ”Samhällskunskap för Anhöriga” som vi arrangerar tillsammans med Svenska Röda Korset.

 

   Till föreläsningsserien

Våra publikationer och material

Våra publikationer och material

Här kan du hitta material som vi har tagit fram, t.ex. studiecirkelmaterial, kartläggning 2019, projektmaterial.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer