Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Stora Anhörigboken

Vi är stolta över vår Anhörighandboken-hemsida som vi driver vid sidan om vår officiella riksförbundssida och vi hoppas att många både anhöriga och inom professionen kan hitta tips, kunskap, råd och inspiration där. www.anhorighandboken.se Men förra året publicerade Studentlitteratur en ny bok som vi tror kan vara till stor nytta för anhörigkonsulenter runt om i […]

   Läs hela reportaget här

Så är det att ha en bror med schizofreni

(Ur Vi Anhöriga nr 4:2023) Åsa Konradsson-Geuken är universtetslektor och docent i farmakologi vid Uppsala universitet och ordförande i Schizofreniförbundet. Hennes forskning handlar om att utveckla nya och bättre läkemedel mot schizofreni. Tillsammans med Sten Friberg och Ylva Wächter har hon skrivit boken ”Schizofreni – Livet med en psykossjukdom” (Gothia Kompetens). Snart kommer en bok […]

   Läs hela reportaget här

Boktips: Anhörig i ett hav av känslor

BOKTIPS ur Vi Anhöriga 4:2023 Maria Estling Vannestål: Anhörig i ett hav av känslor – igenkänning och stöd när livet utmanar303 s., Kompass Förlag, 2022 En bibel för anhöriga “Anhörig i ett hav av känslor – igenkänning och stöd när livet utmanar” är den mest heltäckande bok för anhöriga som jag hittills läst. Maria Estling […]

   Läs hela reportaget här

Ny kunskap och insikter över lunch

Bräcke diakoni är en lärande organisation som drivs av viljan att se och kraften att förändra. De driver utvecklingsprojekt inom områden där vi upptäcker glapp i samhället. De tar fram ny kunskap, skapar nya verksamheter och tjänster och nu vill vi på Anhörigas Riksförbund tipsa om ett nytt inslag över fredagsluncherna som lanseras idag, 19 […]

   Läs hela reportaget här

Vill du veta mer om våra projekt?

Vill du veta mer om våra projekt?

På den här sidan visar vi upp många projekt som antingen är pågående eller avslutade. Vi är väldigt stolta samarbetspartners i många sammanhang och driver även projekt under egen regi.

   Få reda på mer

Hur stöttar din kommun anhöriga? Hitta din kommun här

Hur stöttar din kommun anhöriga? Hitta din kommun här

Enligt lag är landets kommuner skyldiga att erbjuda medborgare som är anhöriga någon form av stöd. Har du behov av stöd i ditt anhörigskap? Vänd dig till din kommun för att få veta vad som erbjuds just dig.

   Till kommunerna

Livet som det kan vara

Livet som det kan vara

Välkommen att lyssna på onlinesamtal mellan Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och författare till boken ”Döden som ingen pratar om” och inbjudna gäster som pratar om livet precis så som det kan vara.

   Läs mer

God och nära vård

God och nära vård

En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Läs vårt svar på remiss SOU 2020:19 här.

   All information

Våra publikationer och material

Våra publikationer och material

Här kan du hitta material som vi har tagit fram, t.ex. studiecirkelmaterial, kartläggning 2019, projektmaterial.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer