Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Studiecirklar

Studiecirklar leder till kunskapsinhämtning som i sin tur leder till egenmakt och möjligheten att göra informerade val. På så vis ökar upplevelsen av att vara en aktiv part i sitt eget liv och att man har möjlighet att påverka såväl samhället runt omkring som den egna livssituationen. Det handlar dels om kunskap om sin närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning i rent utbildningssyfte för att öka förståelsen för den närstående och förbättra möjligheten till kommunikation. Dels om studiecirklar om den egna livssituationen. Slutligen handlar det om studiecirklar som berör föreningslivet för att kunna ta en aktiv roll, så som en styrelsepost, i en lokal anhörigförening. Vi jobbar ständigt med att ta fram nya studiecirklar och uppmuntrar aktivt våra lokalföreningar att använda dom för att lyfta den egna verksamheten. Vi har ett väl inarbetat samarbete tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan som är till stor hjälp i vårt arbete med att hela tiden skapa nya studiecirklar.

När jag inte längre är med – förberedelser inför framtiden

Studiecirkeln är ett sätt för föräldrar att närma sig frågan om framtiden och att få samtala med andra i liknande situation. Materialet ger också kunskap och information som kan bidra till ökad trygghet inför en oviss framtid.

Alla kan surfa – lär dig surfa på mobil och surfplatta

Studiematerialet Alla kan surfa är medvetet utformat på ett grundläggande, strukturerat och enkelt sätt och är tänkt att användas i en studiecirkel. Studiematerialet har tagits fram i samarbete mellan Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och Myndigheten för delaktighet.

Vuxensyskon

Är du syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning? Skulle du vilja dela
dina erfarenheter och frågor med någon? Vuxensyskon är ett treårigt projekt där Anhörigas Riksförbund ingår som samarbetspartner, drivs av Bräcke diakoni och är möjligt tack vare medel från Arvsfonden.

Samtalsmaterialet finns här. Klicka på omslaget till höger, så kommer det upp i ett separat fönster.

Anhörigcirkel

Detta samtalsmaterialet är framtaget av Röda Korset www.rodakorset.se

Var femte vuxen svensk vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående. Anhörigcirkeln
erbjuder möjlighet att få mer kunskap om dina rättigheter som anhörig och hur du kan tackla de
praktiska frågor du ställs inför. Fokus är inställt på anhörigas livssituation, rollen som anhörig och vilket stöd och hjälp som finns att få.

Anhörigcirkeln är en sluten samtalsgrupp som träffas tillsammans med ledare.
Gruppen utgår från deltagarnas behov och fokuserar på hur det är att vara anhörig och inte på orsaken till varför man vårdar. Här kan du uttrycka dina tankar, lätta på trycket och dela glädje och sorg.

Samtalsmaterialet och mer information om cirkelns utformande finns här. Klicka på omslaget till höger, så kommer det upp i ett separat fönster.

Trialog – Du är inte ensam

Trialogs målsättning är att utveckla metoder som underlättar samspel mellan profession, den som själv har en psykisk ohälsa och anhöriga. Här finner du en vägledning som innehåller grundläggande information och en studiecirkel som riktar sig till dig som är anhörig. Ett sätt att förbättra samspelet är att rusta sig med kunskap och ta hjälp av andra som befinner sig i liknande situation.

Vägledningen “Du är inte ensam” utgår från den samlade erfarenhet som framkommit i fokusgrupper som ägde rum i projektets början. Innehållet svarar på de frågor som var mest angelägna för deltagarna.

Detta material är framtaget av Bräcke Diakoni Projekt Trialog.

Klicka på bilderna här för att ta del av dokumenten som kan hjälpa dig som stöttar någon med psykisk ohälsa: Den brandgula för vägledning/information och den gröna för studiecirkelmaterial.

Du kan även ta del av slutseminariet av detta projekt där vår egen Mailis Lundgren är med som Anhörigas Riksförbunds representant: Slutseminarie

 

Överlevnadstips för anhöriga

Överlevnadstips för anhöriga är ett material som syftar till att ge dig som är anhörig tips för
att du skall må så bra som möjligt. Materialet består av fyra temafilmer samt fyra filmer om
anhörigskap som finns att ladda ner här >>

En studiecirkel är en grupp personer som träffas regelbundet under en tid för att lära sig
mer inom ett visst område. Förslag på hur ni kan lägga upp en studiecirkel finns tillsammans
med materialet.

Temafilmer:
– Vara rädd om dig själv
– Ta emot hjälp
– Planera i förväg
– Dela dina känslor med andra

Filmer om anhörigskap:
– Filmen om Jessica
– Filmen om Solveig
– Filmen om Sara
– Filmen om Leif

Mer information hittar du här >> 
Har du frågor ring 070-155 70 60 eller maila till info@anhorigasriksforbund.se.
Filmerna är framtagna med stöd från Postkodstiftelsen och fria för alla att använda.

 

Uppdrag Anhörig

Mer info kommer…


Stort utbud runt om i hela landet.

En annan av våra samarbetspartners är Studieförbundet Vuxenskolan och de har många relevanta studiecirklar för anhöriga och närstående. Kika gärna in på SV.se för att se deras utbud i din region och/eller kommun. 

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer