Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag 18.00 - 21.00

Studiecirklar

Studiecirklar leder till kunskapsinhämtning som i sin tur leder till egenmakt och möjligheten att göra informerade val. På så vis ökar upplevelsen av att vara en aktiv part i sitt eget liv och att man har möjlighet att påverka såväl samhället runt omkring som den egna livssituationen.

Det handlar dels om kunskap om sin närståendes sjukdom eller funktionsnedsättning i rent utbildningssyfte för att öka förståelsen för den närstående och förbättra möjligheten till kommunikation. Dels om studiecirklar om den egna livssituationen. Slutligen handlar det om studiecirklar som berör föreningslivet för att kunna ta en aktiv roll, så som en styrelsepost, i en lokal anhörigförening.

Vi jobbar ständigt med att ta fram nya studiecirklar och uppmuntrar aktivt våra lokalföreningar att använda dom för att lyfta den egna verksamheten. Vi har ett väl inarbetat samarbete tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan som är till stor hjälp i vårt arbete med att hela tiden skapa nya studiecirklar.

När jag inte längre är med – förberedelser inför framtiden

Studiecirkeln är ett sätt för föräldrar att närma sig frågan om framtiden och att få samtala med andra i liknande situation. Materialet ger också kunskap och information som kan bidra till ökad trygghet inför en oviss framtid.

Alla kan surfa – lär dig surfa på mobil och surfplatta

Studiematerialet Alla kan surfa är medvetet utformat på ett grundläggande, strukturerat och enkelt sätt och är tänkt att användas i en studiecirkel. Studiematerialet har tagits fram i samarbete mellan Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och Myndigheten för delaktighet.

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer