Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

När jag inte längre är med

När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden

Här finns material till studiecirkeln När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden.

I projekt Delaktighet och stöd möter vi föräldrar som har vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättning. Många av dem har en oro inför framtiden. Så här skrev en förälder till oss:

”Vad gör vi och vad kan vi göra av förberedelse inför vårt eget åldrande? Vi behöver en plan, en framkomlig väg som vi kan hålla oss till. Jag tänker att det går att ordna en kurs eller cirkel för att lägga upp en process över tid som håller. Om någon anhörig, god vän, släkting eller helt utomstående är tänkbar att bli den där osynliga handen som vi äldre föräldrar nästan alltid är, behöver vi själva formulera det vi gör.”

Utifrån detta önskemål som visade sig vara mångas, har vi utarbetat studiecirkeln När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden.  

Studiecirkeln är ett sätt för föräldrarna att närma sig frågan om framtiden och få samtala med andra i liknande situation.  Studiecirkeln ger också kunskap och information vilket kanske kan bidra till att man kan känna sig något tryggare. I levnadsberättelsen som ingår i materialet erbjuds föräldrarna att ge en bild av sitt vuxna barn som känns viktig att förmedla till omgivningen i syfte att dottern/sonen ska bli bemött med förståelse och värme.

Här finns studiecirkelmaterialet att hämta. Det är uppdelat i ”Studiecirkelmaterial” och ”Levnadsberättelse”.

Studiecirkelmaterialet ska skrivas ut dubbelsidigt. Välj gärna en pärm med transparent ficka på framsidan och sätt försättsbladet där. Levnadsberättelsen ska skrivas ut enkelsidigt och sätts in efter studiecirkelmaterialet i pärmen.

För dig som är ledare för studiecirkeln finns också en handledning där du kan få tips och inspiration när du förbereder och genomför studiecirkeln.


Bräcke diakoni presenterar studiecirkeln på Anhörigriksdagen 2016.

Slutrapport för projekt Delaktighet och stöd

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer