fbpx
Startsida > Om oss > Historia

Hur grundades Anhörigas Riksförbund?

Anhörigas Riksförbund, som från början hette Anhörigrådet i Sverige, bildades den 14 februari 1996 av en anhöriggrupp i Stockholm under ledning av representanter från Svenska Röda Korset. Anhörigrådets första ordförande var Bertil Björkström.

Anhörigrådet i Sverige tog tidigt fram en kravlista på åtgärder som var viktiga för anhörigvårdare. På kravlistan fanns följande:

  • Trygghetsförsäkring – fri hälsovård
  • Kontraktsbunden avgiftsfri avlösning
  • Minst 20 timmars/mån ledighet med kostnadsfri avlösning
  • Betald semester för ”heltids” anhörigvårdare
  • 10 kontaktdagar/år (utan löneavdrag) för yrkesverksamma som hjälper och stödjer närstående
  • Ökat patient/anhöriginflytande
  • Ökad trygghet i boende
  • Anhöriganställning – Anhörigbidrag
  • Anhörigkonsulent och Anhörigråd i varje kommun

I samband med ett årsmöte i Karlstad 2007 antogs ett förslag om byte av namn och logotyp. Anhörigrådet i Sverige blev Anhörigas Riksförbund.