Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Historia

Hur grundades Anhörigas Riksförbund?

Anhörigas Riksförbund, som från början hette Anhörigrådet i Sverige, bildades den 14 februari 1996 av en anhöriggrupp i Stockholm under ledning av representanter från Svenska Röda Korset. Anhörigrådets första ordförande var Bertil Björkström.

Anhörigrådet i Sverige tog tidigt fram en kravlista på åtgärder som var viktiga för anhörigvårdare. På kravlistan fanns följande:

  • Trygghetsförsäkring – fri hälsovård
  • Kontraktsbunden avgiftsfri avlösning
  • Minst 20 timmars/mån ledighet med kostnadsfri avlösning
  • Betald semester för ”heltids” anhörigvårdare
  • 10 kontaktdagar/år (utan löneavdrag) för yrkesverksamma som hjälper och stödjer närstående
  • Ökat patient/anhöriginflytande
  • Ökad trygghet i boende
  • Anhöriganställning – Anhörigbidrag
  • Anhörigkonsulent och Anhörigråd i varje kommun

I samband med ett årsmöte i Karlstad 2007 antogs ett förslag om byte av namn och logotyp. Anhörigrådet i Sverige blev Anhörigas Riksförbund.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer