Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Vi Anhöriga

Vi Anhöriga är vår medlemstidning som utkommer med fyra nummer varje år. Som företag, kommun, vårdinrättning e.t.c. kan du prenumerera på tidningen. Det kostar 375 kronor om året. Är du privatperson är det både lättare och billigare att bli medlem i Anhörigas Riksförbund. Då får du inte bara tidningen, utan även andra medlemsförmåner för bara 125 kronor om året. Bra, va?!

Vill du prenumerera eller tipsa redaktionen?

Mejla till: michael.nystas@anhorigasriksforbund.se
eller ring: 010-155 70 68

Vill du annonsera? Kika här >>

Vill du läsa något speciellt nummer av Vi Anhöriga?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med ett digitalt nummer direkt till din inkorg.

Läs Vi Anhöriga online

Nu har vi en app där man kan läsa Vi Anhöriga online och på sajten ISSUU finns även alla tidningar från nr 1-2014 t o m nr 4-2020.

Nyare tidningar är förbehållna våra medlemmar och finns därför bara i appen som kräver inloggning. Använd din mailadress och ditt medlemsnummer.
(medlemsnumret står skrivet på adressetiketten på baksidan av Vi Anhöriga)

Appen kan du ladda ner här:
IPhone: https://apps.apple.com/au/app/vi-anh%C3%B6riga/id1542811509
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prenly.vianhoriga&gl=SE

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer