Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Årsmöte 2024

Datum för 2024 års upplaga av årsmöte är 27 april.

Årsmötet kommer att ske digitalt p.g.a. vår ekonomiska situation. Vi hoppas och tror att vi får träffas fysiskt på årsmöte 2025 istället.

Länken och information om hur ombuden behöver logga in kommer att skickas ut på mail så småningom.

Stort lycka till, så ses vi via skärmen! Varmt välkommen!!

Kallelse till årsmötet, klicka här >>

Anmälan till årsmötet, klicka här >>

Fyllnadsval till valberedning, klicka här för nomineringsblankett >>

Handlingar (inkl dagordning), klicka här >>

Verksamhetsberättelse 2023, klicka här >>

Revisionsberättelse från förtroendevalda revisorer, klicka här >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer