Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigriksdagen 2023

Datum för årets anhörigriksdag blir 24-25 oktober och detta 2-dagarsevent kommer i år att gå av stapeln fysiskt i Karlstad, på Karlstad CCC.

Temat år i år är ”Det gränslösa anhörigskapet” som vi tycker är väldigt spännande. Vi känner att ämnet kan innefatta hårda och mjuka gränser, potentiellt överlappande områden mellan kommun och region, interkulturella gränser, hur man som anhörig eller närstående ibland kan behöva tänja på gränserna för vad som är bekvämt för ena eller andra parten.


Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan hoppas vi, precis som ifjol, arrangera öppna visningar på deras lokalkontor där man kan titta på programmet i realtid. Mer information om detta kommer…

Programmet är ännu inte färdigt eftersom vi fortfarande har ett öppet ”call for abstract” fram till 2 april.

Håll koll på den här hemsidan för så fort vi har nyheter att delge dig, så lägger vi naturligtvis upp det här!


Vill du anmäla dig redan nu så är det bara att fylla i formuläret nedanför.

Pris för fysiskt deltagande: 1 995 kr för medlemmar och 5 195 kr för övriga. I priset ingår lunch & middag dag 1, lunch dag 2. Bokning av eventuella hotellnätter ombesörjer varje deltagare själv.

Pris för enbart digitalt deltagande: 3 495 kr (medlemmar får gratis tillgång)


Varje deltagare bokar hotellrum själv. Klicka på länken så finner du prisinformation och bokningskoder för hotell i närheten av Karlstad CCC: HOTELLINFO

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer