fbpx
Startsida > Om oss > Vem är anhörig?

Anhörigomsorg – ett frivilligt åtagande

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller granne.

2014 presenterade Riksrevisionen rapporten ”Stödet till anhöriga omsorgsgivare” (RiR 2014:9) där man granskat samhällets stöd till anhöriga omsorgsgivare. I rapporten lyfter man fram en lång rad brister och förbättringsområden.

Slutsatsen är att många anhöriga tvingas ta ett större ansvar för en närståendes vård och omsorg än de vill och orkar på grund av brister i det offentliga utbudet. Samtidigt får anhöriga inte det stöd som de behöver för att kunna hantera sin situation.

Anhöriga står för mer än hälften av omsorgen

Det uppskattas att det finns drygt 1,3 miljoner anhöriga i Sverige som hjälper eller vårdar en närstående. Rollen som anhörigvårdare är mest vanlig i åldrarna 45-64 år men det är troligt att alla någon gång kommer vara anhöriga någon gång i livet. Ungefär 100 000 personer tvingas gå ner i arbetstid eller säga upp sig på grund av detta vilket påverkar privatekonomin.

Anhörigas stora betydelse uppmärksammas allt mer inom vård och omsorg. Mer än hälften av all vård och omsorg i hemmet utförs av anhöriga. Utan anhöriga skulle vård och omsorg kollapsa.

Här kan du läsa eller beställa Riksrevisionens rapport

Ett stöd i Anhörighandboken

I Anhörighandboken kan du bland annat läsa mer om olika anhöriga, anhörigstöd, vart man vänder sig i olika situationer och anhörigas rättigheter.

Anhörighandboken är en webbaserad handbok med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor. Ambitionen är att handboken ska vara ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som kommer i kontakt med eller vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

Anhörighandboken är inte fokuserad på någon särskild diagnos eller ålder hos den som vårdas. Det är en handbok som utgår från gemensamma behov som många anhöriga delar.

Klicka här för att komma direkt till Anhörighandboken (anhorighandboken.se) >>