Startsida > Bilda anhörigförening

Bilda en anhörigförening på din ort

Det är med stor glädje Anhörigas Riksförbund noterar det ökande intresset att bilda lokala anhörigföreningar. Ju fler vi blir desto bättre blir också våra röster hörda!

Behöver du hjälp och råd om hur ni ska gå tillväga för att bilda en anhörigförening, kontakta oss. Bland annat har vi ett startpaket som kan vara till hjälp, men vi kan också göra personliga besök i din kommun. Vi hjälper även till att utse en fadderförening, det vill säga en förening som har funnits i några år och som kan bidra med sina erfarenheter till den nya föreningen.

Nybildning av anhörigförening

Anhörigas Riksförbund försöker på olika sätt inspirera och bidra till att lokala anhörigföreningar bildas i kommunerna. Genom breda kontaktnät med anhörigvårdare och god samverkan med kommunernas anhörigkonsulenter kan en process starta som över tid leder fram till att en ny anhörigförening kan bildas.

Ett så kallat Startpaket eller Råd och anvisningar kan erhållas från förbundet som kan underlätta processen. Vi har även tagit fram ett förslag till normalstadgar för lokal anhörigförening. Denna information finns att ladda ner här nedan.

Representanter från förbundet gör gärna personliga besök för att underlätta igångsättandet och utser också en så kallad fadderförening bland befintliga anhörigföreningar som kan vara till stöd och hjälp för den nya föreningen.

Anhörigas Riksförbund har idag 58 registrerade medlemsföreningar.

Normalstadgar anhörigförening

Råd och anvisningar

Startpaket