Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Bilda anhörigförening

Bilda en anhörigförening på din ort

Anhörigas Riksförbund består av anhörigföreningar som verkar ute i landets kommuner. Utan dessa föreningar skulle riksförbundet ha svårt, om inte omöjligt, att nå ut till landets anhöriga. Behovet av att få träffas och samtala om svårigheter kring anhörigskapet är stort och ökar. Just nu är trycket stort att bilda anhörigföreningar inom  Anhörigas Riksförbund, en utveckling som gläder oss mycket. Ju fler vi blir desto lättare blir också våra röster hörda!

Hur gör man då för att bilda en egen anhörigförening? Det är enkelt och vi på Anhörigas Riksförbund finns vid din sida genom hela processen. Bland annat har vi ett startpaket som kan vara till hjälp, men vi kan också göra personliga besök i din kommun. Vi hjälper även till att utse en fadderförening, det vill säga en förening som har funnits i några år och som kan bidra med sina erfarenheter er i början på er resa.

Här nedan finner du olika dokument som ska underlätta för dig. Tveka heller inte att kontakta vår föreningsexpert på Anhörigas Riksförbunds kansli:

Anett Karlsson, organisationsombudsman
010-155 70 61
anett.karlsson@anhorigasriksforbund.se


Definition av anhörigperspektiv

Kallelse och dagordning för första styrelsemötet

Normalstadgar anhörigförening (rev2023) (word-format)

Normalstadgar anhörigförening (rev2023) (pdf-format)

Råd och anvisningar

Startpaket

Föreningsfakta

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer