Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Insamlingsverksamhet

Anhörigas Riksförbund behöver ökade resurser för att lyckas ännu bättre i att sprida medvetenhet om anhörigas livssituation. Även om förbundet nu funnits i över 20 år, och även om vi redan vunnit en del framgång till exempel genom en skärpning av lagen om stöd till anhöriga, så upplever vi ändå att vi befinner oss i ett inledningsskede av en ny rörelse – anhörigrörelsen. Förståelsen för anhörigas situation är fortfarande mycket liten hos den del av allmänheten som själva ännu inte vart anhöriga. Kunskapen om anhörigas rätt till stöd och hjälp är ytterst bristfällig. Vi får också signaler om att det blir allt vanligare att frivilligheten ifrågasätts. Allt fler anhöriga hör av sig till oss med berättelser om hur de i princip tvingats till omsorgsansvar som är allt annat än frivilligt, trots att detta är ett direkt lagbrott.

Samtidigt som behovet av vår organisation växer minskar de statliga bidragen. Detta är en verklighet vi delar med alla andra intresseorganisationer i Sverige och som innebär att vi måste hitta andra former för finansiering. Anhörigas Riksförbund är därför väldigt stolta över att nu vara innehavare av ett 90-konto, något som kräver stor professionalitet och noggrannhet. Ett 90-konto ger oss möjlighet att fungera som en insamlingsorganisation.

Swisha valfritt belopp till: 9006453

Sätt in valfritt belopp på bankgiro: 900-6453

Ett annat sätt att stödja oss är att Bli medlem

Om du representerar ett företag eller en annan organisation som är intresserad av att starta ett samarbete är du välkommen att höra av dig till vår kanslichef.

Alla gåvor är värdefulla för oss!

 

Vill du veta mer om hur Anhörigas Riksförbund behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer här.  

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer