Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Insamlingsverksamhet

Anhörigas Riksförbund behöver ökade resurser för att lyckas ännu bättre i att sprida medvetenhet om anhörigas livssituation. Även om förbundet nu funnits i över 20 år, och även om vi redan vunnit en del framgång till exempel genom en skärpning av lagen om stöd till anhöriga, så upplever vi ändå att vi befinner oss i ett inledningsskede av en ny rörelse – anhörigrörelsen. Förståelsen för anhörigas situation är fortfarande mycket liten hos den del av allmänheten som själva ännu inte vart anhöriga. Kunskapen om anhörigas rätt till stöd och hjälp är ytterst bristfällig. Vi får också signaler om att det blir allt vanligare att frivilligheten ifrågasätts. Allt fler anhöriga hör av sig till oss med berättelser om hur de i princip tvingats till omsorgsansvar som är allt annat än frivilligt, trots att detta är ett direkt lagbrott.

Samtidigt som behovet av vår organisation växer minskar de statliga bidragen. Detta är en verklighet vi delar med alla andra intresseorganisationer i Sverige och som innebär att vi måste hitta andra former för finansiering. Anhörigas Riksförbund är därför väldigt stolta över att nu vara innehavare av ett 90-konto, något som kräver stor professionalitet och noggrannhet. Ett 90-konto ger oss möjlighet att fungera som en insamlingsorganisation.

Få skatteavdrag när du skänker till Anhörigas Riksförbund
Du kan få upp till 3 000 kronor i skattereduktion när du ger en penninggåva till Anhörigas Riksförbund och bidrar till vårt arbete. Skatteverket har godkänt förbundet som gåvomottagare från och med den 14 maj 2021.

Det innebär att den som skänker minst 2 000 kronor under ett år (minst 200 kronor vid varje tillfälle) har rätt till en skattereduktion på 25 procent av hela beloppet. Som mest kan du få 3 000 kronor i reduktion på ett år. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor. Tänk på att du måste ange ditt personnummer till oss när du gör din insättning, annars kan vi inte skicka in någon kontrolluppgift till Skatteverket och då kan du inte heller få din berättigade reduktion. Skattereduktionen kommer att finnas förtryckt på nästa års inkomstdeklaration. Du behöver alltså inte själv göra något mer än att ange ditt personnummer.

Vill du skänka en gåva och vara anonym kan du tyvärr inte få någon skattereduktion.

Du kan ge en gåva (valfritt belopp) till Anhörigas Riksförbund på något av följande sätt:
Bankgiro 900-6453
Swish 123 900 64 53

Läs mer om vad som gäller på Skatteverkets hemsida >>

Ett annat sätt att stödja oss är att Bli medlem

Om du representerar ett företag eller en annan organisation som är intresserad av att starta ett samarbete är du välkommen att höra av dig till vår kanslichef.

Alla gåvor är värdefulla för oss!

Vill du veta mer om hur Anhörigas Riksförbund behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer här.  

Utdrag från GIVA Sverige:

”Tryggt givande innebär att ni står för kvalitet, transparens och professionalitet i er verksamhet, och att ni bedriver insamling på ett tryggt och etiskt och sätt. Märkningen visar för era givare och andra intressenter att ni förvaltar er verksamhet på bästa sätt och fokuserar på resultat och effekt.”

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer