Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Vuxensyskon

Anhörigas Riksförbund är med i projektet Vuxensyskon som ägs av Bräcke Diakoni och finansieras av Arvsfonden. Vår roll är i första hand en plats i projektets referensgrupp där vi hoppas att våra lokalföreningar på sikt skall kunna bli ett mer permanent sammanhang för projektets deltagare. Övriga organisationer som ingår i projektet är FUB riks, Autism och Aspergerförbundet, RBU i Göteborg med omnejd, Nka och Studieförbundet Vuxenskolan. Målet med projektet är att:

”Uppmärksamma en anhöriggrupp som inte alls är synlig i den offentliga debatten eller föremål för stödinsatser, utveckla ett lättillgängligt stöd till vuxna personer som har syskon med funktionsnedsättning, ta fram bra material som underlag till samtalsgrupper studiecirklar och praktiskt stöd för målgruppen, ta fram en checklista för vad som man bör ha kunskap om och tänka på inför framtiden som syskon.”
(Ur Bräcke-Diakonis projektansökan)

Läs mer om projektet här

Nu finns inspirationsfilmen “Syskon är också anhöriga”. Se här: https://youtu.be/kXElJVIaE7E

Vill du läsa mer om samtalsmaterialet “Vuxensyskon – Fokus på mig”, så finns det mer info här.

 

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer