Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

Överlevnadstips för anhöriga

Överlevnadstips för anhöriga är ett projekt där vi skapa en studiecirkel som ska bygger på tio tips till anhöriga, eller “stegen” som Anhörigas Riksförbund använt sig av i flera år. Syftet med tipsen är att de skall öka förutsättningarna att behålla den psykiska hälsan även om man hamnar i en situation där man måste ta ett stort omsorgsansvar för en medmänniska som drabbats av sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsättning. Tipsen handlar bland annat om vikten av att vara rädd om sin egen hälsa och att vara omtänksam mot sig själv, vikten av att få tillräckligt med vila och att äta ordentligt, vikten av att acceptera hjälp, samt inte minst, vikten av att dela sina känslor med andra.

En studiecirkel där man möter andra som drabbats av en liknande livssituation kan vara en plats där just detta kan se. Materialet som studiecirkeln skall bygga på ska bestå av fyra små kortfilmer samt en studiehandledning. Vid varje träff skall man se en film och sedan diskutera innehållet i syfte att få en ökad förståelse för sin egen livssituation och att lindra ensamhet genom mötet med andra. Filmerna skall produceras under 2019 och sedan finnas tillgängliga här på vår hemsida så att våra lokalföreningar kan använda dem.

Målet är att det i höst startar minst 20 studiecirklar runt om i landet. Projektet är finansierat av Postkodstiftelsen.

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer