Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Överlevnadstips för anhöriga

Överlevnadstips för anhöriga är ett projekt som genomfördes under 2019 med medel från Postkodstiftelsen. Utgångspunkten är det populära materialet “Överlevnadstips till anhöriga” eller “stegen” som Anhörigas Riksförbund tog fram under 2014. Det var detta materialet som Anhörigas Riksförbund nu ville modernisera och utveckla till en studiecirkel.

Syftet med tipsen är att de skall öka förutsättningarna att behålla den psykiska hälsan även om man hamnar i en situation där man måste ta ett stort omsorgsansvar för en medmänniska som drabbats av sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsättning. Tipsen handlar bland annat om vikten av att vara rädd om sin egen hälsa och att vara omtänksam mot sig själv, vikten av att få tillräckligt med vila och att äta ordentligt, vikten av att acceptera hjälp, samt inte minst, vikten av att dela sina känslor med andra.

En studiecirkel där man möter andra som drabbats av en liknande livssituation kan vara en plats där just detta kan se. Materialet som studiecirkeln bygger på består av fyra kortfilmer samt en studiehandledning. Cirkelns upplägg är att deltagarna vid varje träff ska se en film och sedan diskutera innehållet i syfte att få en ökad förståelse för sin egen livssituation och att lindra ensamhet genom mötet med andra.

Filmerna producerades under 2019 av med hjälp av byrån Treativ i Varberg och finns nu att se här på hemsidan eller på Anhörigas Riksförbunds Youtubekanal. De är fria att använda.

 

 

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer