Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Livet som det kan vara

Välkommen till onlinesamtal mellan Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och författare till boken ”Döden ingen talar om”, och inbjudna gäster som pratar om livet – som det kan vara!

På grund av den rådande pandemin har det blivit svårare för många att mötas och många känner oro över situationen. Vi människor behöver mötas, prata och hålla kontakten med varandra för att må bra. Ensamhet kan vara svår att bära och den kan ge såväl psykiska som fysiska symtom. I dessa onlinesamtal får du inblick i ämnet och även möjlighet att efteråt ställa frågor via en chatt.

Under hösten kommer vi att samtala kring hur man kan gå vidare i livet trots svåra sjukdomar, funktions-nedsättningar eller andra omvälvande livshändelser. Att kunna leva ett bra liv och att få vara precis som den man är.
Samtalen kommer att vara digitala via Zoom med Ulrika som samtalsledare och du har även möjlighet att ställa frågor via en chatt.

 

 

Tisdagen den 13/10 kl. 15.00-16.00 – Att gå vidare!. Hur går man vidare i livet trots svåra sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Ulrika
samtalar med Benny Johansson, ordförande i Neuro VG som har MS och Lars-Inge
Fahlander som också är drabbad av en svår sjukdom.

Tisdagen den 27/10 kl. 15.00-16.00 – Att vara anhörig!. Att leva som anhörig vid sjukdom eller funktionsnedsättningar. Ulrika samtalar med Tina Karlsson om att hitta balansen i ett vardagsliv med en svår sjukdom i familjen. Lotta Olofsson, strateg på Äldreförvaltningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor i Stockholm som arbetar med bland annat anhörigfrågor.

Tisdagen den 10/11 kl. 15.00-16.00 – Leva livet som man vill. Ulrika samtalar med Ann-Christine Ruuth som fram till 60 års ålder var känd som Åke, kyrkoherde i Växjö. I samtalet berättar hon bl a om vägen till Ann-Christine och att få vara sig själv. Hennes dotter Ester har gett ut boken ”Min pappa Ann-Christine” som har filmatiserats.

Så här går det till: Anmälan sker via mail till ombudsman@funktionsrattvg.se senast dagen innan det aktuella samtalet. Efter anmälan kommer du att få en länk via din mail för att kunna lyssna på samtalen.
Skrivtolk finns vid behov men måste meddelas senast 5 dagar innan det arrangemang du vill delta
på. Länk för inloggning mailas ut dagen innan samtalen.

Har du frågor kontakta Funktionsrätt VG:s kansli via mail ombudsman@funktionsrattvg.se eller telefon 076-141 66 44.

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta: Hjälp & Stöd.

Inspelat samtal från 3 juni med Anett Karlsson:   Film-samtal-3-juni.mp4 (1)

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer