Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag 18.00 - 21.00

Livet som det kan vara

Välkommen till onlinesamtal mellan Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och författare till boken ”Döden ingen talar om”, och inbjudna gäster som pratar om livet – som det kan vara!

På grund av den rådande pandemin har det blivit svårare för många att mötas och många känner oro över situationen. Vi människor behöver mötas, prata och hålla kontakten med varandra för att må bra. Ensamhet kan vara svår att bära och den kan ge såväl psykiska som fysiska symtom. I dessa onlinesamtal får du inblick i ämnet och även möjlighet att efteråt ställa frågor via en chatt.

 

 

Onsdag den 27/5 kl.15.00 – Isolering och ensamhet. Ulrika samtalar med Egon Rommedahl, teolog, filosof samt leg psykoterapeut.

Onsdag den 3/6 kl.15.00 – Att vara anhörig. Ulrika samtalar med Anett Karlsson som arbetar som ombudsman på Anhörigas Riksförbund med bland annat Anhöriglinjen. (Telefon: 0200-239 500) inspelat samtal finns att längre ned på sidan.

Onsdag den 10/6 kl.15.00 – Att vara medmänniska. Ulrika samtalar med Camilla Rosenkvist från Suicide Zero, bland annat om vad kan du göra om du misstänker att någon har det tufft.

Så här går det till: Anmälan sker via mail till ombudsman@funktionsrattvg.se senast dagen innan det aktuella samtalet. Efter anmälan kommer du att få en länk via din mail för att kunna lyssna på samtalen. Samtalen varar ca 30 minuter och efteråt finns det chans att ställa frågor i chatten.

Har du frågor kontakta Funktionsrätt VG:s kansli via mail ombudsman@funktionsrattvg.se eller telefon 076-141 66 44.

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta: Hjälp & Stöd.

Inspelat samtal från 3 juni med Anett Karlsson:   Film-samtal-3-juni.mp4 (1)

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer