Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Livet som det kan vara

Välkommen till onlinesamtal mellan Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och författare till boken ”Döden ingen talar om”, och inbjudna gäster som pratar om livet – som det kan vara!

På grund av den rådande pandemin har det blivit svårare för många att mötas och många känner oro över situationen. Vi människor behöver mötas, prata och hålla kontakten med varandra för att må bra. Ensamhet kan vara svår att bära och den kan ge såväl psykiska som fysiska symtom. I dessa onlinesamtal får du inblick i ämnet och kan titta i efterhand när det passar dig.

Under hösten 2021 togs olika ämnen upp såsom hur man kan gå vidare i livet trots svåra sjukdomar, funktions-nedsättningar eller andra omvälvande livshändelser. Att kunna leva ett bra liv och att få vara precis som den man är.

Här kan du lyssna på tidigare samtal >> 

Har du frågor kontakta Funktionsrätt VG:s kansli via mail ombudsman@funktionsrattvg.se eller telefon 076-141 66 44.

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta: Hjälp & Stöd.

Inspelat samtal från 3 juni med vår ombudsman Anett Karlsson:   Film-samtal-3-juni.mp4 (1)

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer