Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag 18.00 - 21.00

Nyheter

Samarbete kring barnbok om anhörigskap

Nu inleder Anhörigas Riksförbund ett samarbete med Vildhallon kring barnboken Abella och Kapten: Vilse i stormen. Vildhallon är ett kreativt kulturföretag baserat i Göteborg som ägs och drivs av kulturentreprenören Mattias Dristig. I samband med att barnboken Abella och Kapten: Vilse i stormen av Thor Rutgersson och Linnea Anckers ges ut via Vildhallon så inleds […]

   Läs hela reportaget här

Pressmeddelande om European Carers Day

European Carers Day 6 oktober: En stark röst för anhöriga i Europa I EU beräknas anhöriga stå för ungefär 80% av all långvarig omsorg som ges till personer med kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar eller andra långvariga vårdbehov. I Sverige uppskattas ungefär var femte vuxen regelbundet ge vård, stöd eller hjälp till en närstående. Att ge omsorg […]

   Läs hela reportaget här

Protokoll från Anhörigas Riksförbund Kongress 2020

Förbundsstyrelsen var tvungna att ta ställning till hur vi skulle hantera situationen med att vi på grund av Coronapandemin fick skjuta upp vår kongress, som var planerad till den 17–18 april. Ingenting talade för att alla restriktioner skulle upphöra efter sommaren, så därför – för att följa alla stadgar och lagar – genomförde vi en […]

   Läs hela reportaget här

Medmänsklighet och besöksförbud

Debattartikel: Medmänsklighet och besöksförbud. Anhöriga har under sommaren i begränsad omfattning kunnat träffa sina närstående på omsorgsboenden utomhus trots det besöksförbud som fortfarande råder åtminstone till slutet av augusti. Mötena har varit väderberoende och arrangemangen med plexiglasskivor etc har försvårat hörbarheten och känslan av närvaro. Speciellt gäller det när de närstående har kognitiva begränsningar som […]

   Läs hela reportaget här

Regeringen beviljar 1 000 000 kronor till NKA

Regeringsbeslut: Ansökan om medel för att genomföra en kartläggning av hur anhöriga och anhörigstödet påverkas av covid-19 pandemin. I enlighet med ansökan från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) beviljar regeringen 1 000 000 kronor under 2020 för att kartlägga hur anhöriga, anhörigstödspersonal och anhörigstödet påverkas av covid-19 pandemin samt ge förslag till omedelbara och långsiktiga åtgärder för […]

   Läs hela reportaget här

Hjärnkolls erbjudande om gruppsamtal fortsätter

Oro och ensamhet bland äldre i pandemins spår lever fortfarande kvar – Hjärnkolls erbjudande om gruppsamtal via telefon fortsätter under hösten. Känner du dig orolig eller isolerad? Anmäl dig till gratis gruppsamtal via telefon. Om du känner oro eller ensamhet med anledning av coronavirusets följder så kan det vara skönt att prata med någon som […]

   Läs hela reportaget här