Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nominera till Årets Anhörigkommun 2024

Uppsala korades till Årets Anhörigkommun 2023 och tilldelades alltså Anhörigas Riksförbunds pris som går till den kommun som gör mest för anhöriga. Nu öppnar vi upp för nomineringar till Årets Anhörigkommun 2024.

Priset Årets Anhörigkommun instiftades 2021 i syfte att uppmärksamma en kommun som gjort väsentliga insatser för anhöriga. Den första mottagaren av priset var Skövde kommun och sedan dess har både Borås och Uppsala blivit utnämnda som väldigt värdiga vinnare.

För att kunna utses till Årets Anhörigkommun ska kommunen ha en verksamhet, eller gjort en speciell insats, som på ett tydligt sätt gynnar anhöriga. Det ska även finnas en tydlig funktion eller tjänst för stöd till anhöriga. Det kan till exempel vara en anhörigkonsulent eller motsvarande. Resurserna till anhörigstödet får inte heller ha minskats under de senaste två åren. Stödet ska omfatta anhöriga till såväl äldre som yngre närstående.

Alla medlemsföreningar som tillhör Anhörigas Riksförbund kan skicka in nomineringar och det kan även vår förbundsstyrelse samt enskilda medlemmar. Kommuner har möjligheten att nominera sig själva.


Vinnaren utses av en jury på fem personer bestående av ledamöter från förbundsstyrelsen, medlemsföreningarna samt förbundets organisationsombudsman.

Sista nomineringsdatum är 1 september 2024. Vänligen skicka till info@anhorigasriksforbund med tydlig motivering.

Priset kommer att utdelas under Anhörigveckan (v40).

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer