Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Vi söker en ny kommunikatör

Anhörigas Riksförbund söker en erfaren kommunikatör för att fylla en central roll i vår organisation.

I denna position ansvarar du för planering och utgivningen av vår medlemstidning, Vi Anhöriga, som publiceras fyra gånger per år, samt för vårt regelbundna nyhetsutskick, Förbundsnytt.

Du ansvarar för intern och extern kommunikation. Dessutom kommer du att leda våra informationskampanjer och ansvara för vår närvaro i sociala medier, främst på Facebook, Instagram och LinkedIn. Din roll innefattar också att stödja våra medlemsföreningar i kommunikationsrelaterade frågor samt att hantera företagskontakter och annonsförsäljning. Tillsammans med vår administratör har du det övergripande ansvaret för vår webbplats och dess innehåll.

Opinionsbildning är en central del av vårt arbete för att förbättra förhållandena för anhöriga. Som kommunikatör har du en nyckelroll i våra relationer med media och beslutsfattare samt i arbetet med att genom olika projekt belysa våra medlemmars perspektiv och behov.

Vi ser gärna att du har relevant utbildning och gedigen erfarenhet inom kommunikation och liknande områden. Meriterande är även kunskaper inom grafisk design.

Det är viktigt att du är nyfiken, samarbetsvillig och strukturerad samt har förmågan att ta till dig och integrera idéer från andra. Du bör vara en stark lagspelare samtidigt som du kan arbeta självständigt. Förmågan att hantera flera projekt samtidigt och att prioritera arbetsuppgifter utifrån förbundets övergripande mål och strategier är också av vikt. Tjänsten kommer att innebära resor och du behöver ha körkort. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras.

Tjänsten är baserad i Varberg och tillträde är önskvärt så snart som möjligt. För mer information om tjänsten, vänligen kontakta kanslichef Martina Takter på martina.takter@anhorigasriksforbund.se eller telefonnummer 010-155 70 66. Vid fackliga frågor, vänligen kontakta ombud Anett Karlsson på anett.karlsson@anhorigasriksforbund.se eller telefonnummer 010-155 70 61.

Om du är intresserad av denna spännande möjlighet, skicka din ansökan till info@anhorigasriksforbund.se så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att genomföras löpande. Sista ansökningsdag 26 april 2024.

Ta del av annonsen i PDF-format >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer