Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Cirkelledare utbildades om att skriva och berätta om anhörigskap

Fössta tossdan i mass var det dags för den första utbildningen av cirkelledare utifrån boken ”Uppdrag Anhörig”. Ett 20-tal deltagare möttes för samtal och reflekterande skrivövningar på Nordiska folkhögskolan i Kungälv.

Dagen leddes av författaren och skrivcoachen Ann Westermark, som tagit fram det nya

studiecirkelmaterialet “Lyssna, läs – berätta!” i nära samarbete med Anett Karlsson på Anhörigas Riksförbund och Anna Anteryd på Studieförbundet Vuxenskolan (SV).

Ann Westermark inledde med att alla fick välja varsitt vykort, berätta om det och varför de valt det motivet. Under dagen fick deltagarna prata och skriva om anhörigskap utifrån egna erfarenheter.

Demensföreningen Mölndal-Härryda var rikligt representerad.Ingrid Andersson, Ewy Tunvald Elamson, Irmeli Jansson och Bosse Jansson sitter alla i föreningens styrelse. Ingrid är en erfaren studiecirkelledare och hoppades nu få en fullödig introduktion till “Lyssna, läs – berätta!”. Ingrid var även med och startade den lokala demensföreningen.

Irmeli Jansson och Bosse Jansson såg fram mot att få nya kunskaper och inspiration inför framtiden. Bosse leder sammankomster med högläsning för dementa.

  • Man blir ju aldrig fullärd. Jag hoppas få impulser som kan leda vidare och den här dagen kanske kan ge inspiration, säger han.

Studiecirkeln lanserades på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 2022 och baseras på boken ”Uppdrag Anhörig”, som förbundet gav ut 2019. Den innehåller berättelser från anhöriga kvinnor. Syftet är att bidra till förståelse för anhörigas situation, och hur brist på jämställdhet påverkar den.

Verksamhetsutvecklarna Anna Anteryd och Helena Lilja-Nordberg från SV Västra Götaland hade planerat utbildningsdagen tillsammans med Anett Karlsson och Ann Westermark. Intresset har varit stort och fler än 20 deltagare gick inte att klämma in.

  • Det är första gången vi har den här utbildningen, men vi hoppas på fler tillfällen. Förhoppningen är att detta ska mynna ut i att studiecirklar startas runtom i landet, säger Anna Anteryd.

TEXT OCH FOTO: MICHAEL NYSTÅS

Studiecirkelmaterialet hittar du här >>>

Boken finns att köpa här >>>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer