Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigföreningen i Växjö med omnejd

Kontakt

Ordförande
Gunilla Hansson

Telefon
070-535 4926

E-post
vaxjo@anhorigasriksforbund.se

Facebook
facebook.com/anhorigforeningenivaxjo

 

Vill du veta mer om Anhörigföreningen i Växjö, så klicka på den här broschyren >>

Här hittar du lite information inför våren 2022

Medlemsmöten

27 januari kl 14.00 – 16.00. Vi har bjudit in personal från omsorgsförvaltingen som svarar på de frågor vi inte hann ställa på mötet i kommunhuset. Har du frågor, skriv ner dem och ta med.

3 mars, årsmöte kl 14.00 – 17.00

7 april kl 14.00 – 16-00. Program ej fastställt.

12 maj resa. Vi reser till James Bond museét I Nybro. Därefter besök på Pukebergs glasbruk. Vi reser från Växjö klockan 09.00 och samlas på 8.45 på Hemköps parkering. ( obs! Baksidan )

Anmälan som är bindande görs senast 1 maj till Eivor Johansson eller Gunilla Johnson.  Anmälningsavgift 50 kronor.

16 juni avslutning kl 14.00 – 16.00, Bangolfklubben, Spetsamossen.

Till alla aktiviteter görs anmälan senast 10 dagar före aktivitetens början. Anmäl om du önskar specialkost.

 

Aktiviteter

  • Yoga börjar den 25 januari 10.00 – 11.00. Anmälan till Marie-Louise.
  • Vinprovning äger rum I Sensus lokaler den 7 mars, 14 mars och 21 mars kl. 15.00 – 17.30. Anmälan till Eivor.
  • Vattenjympa med Ingalill Amuren, tel 070 267 3736, startar i januari.
  • IT-kurser på Sensus, startar efterhand som kurserna blir fulltaliga, max 6 deltagare. Anmälan görs till Marie-Louise..
  • Finns intresse kan kurser med enklare kortspel och sällskapsspel anordnas på Sensus. Anmäl till Helen.
  • Caféträffarna startar upp den 25 januari, Röda Korsets lokaler på Arabygatan, kl 14.00 – 16.00 och fortsätter jämna veckor. Kostnad 30 kronor.

 

All vår planering utgår från pandemins restriktioner.

Välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen!

Gunilla Hansson – 070 535 4926

Karin Lantz – 070 962 1589

Helen Hellkvist – 076 829 0415

Eivor Johansson – 070 240 2940

Marie-Louise Frank Greko – 072 246 6450

Gunilla Johnson – 070 512 7969

Ulla Berglund – 073 658 6029

 

Hälsningar Styrelsen

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer