Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Välkommen till Järfälla Anhörigförening

JÄRFÄLLA ANHÖRIGFÖRENING – för dig som hjälper/vårdar en anhörig/vän

Det ställer stora krav att vara anhörigvårdare. Förutom att få information, kunskap och hjälp att navigera i vårddjungeln behöver vi alla få stöd från andra som är eller har varit i samma livssituation. Att kunna träffas och prata om detta är för många en viktig energikälla. Därför ordnar vi caféträffar för att kunna få dessa pratstunder.

Kanske håller din livssituation på att bli övermäktig – du gör allt för din kära och glömmer dig själv. Det gäller att i tid få tillgång till den hjälp som finns att få och att ta emot den. Risken är annars att du kör slut på dig och själv blir vårdbehövande.

Vi som är med i Järfälla Anhörigförening (JAF) är eller har själva varit anhörigvårdare och vet hur bunden och isolerad man kan bli. Därför gör vi bl a följande:

 • ordnar möten där du träffar andra som har det som du
 • bjuder in föreläsare i angelägna ämnen ofta i samverkan med bl a kommunen
 • bevakar anhörigvårdarens rättigheter i samhället
 • samlar in och för fram anhörigas idéer och önskemål till bl a kommunen.
OM OSS

JAF är en ideell och partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vår målsättning är att uppmärksamma och tillvarata medlemmarnas behov av stöd i deras specifika situation som anhörigvårdare till sin närstående, som ofta är långvarigt sjuk. Oavsett vilken sjukdom, som den närstående har, så är den anhörige välkommen som medlem. Vi har f n ca 70 medlemmar.

JAF är medlem i Anhörigas Riksförbund (AHR), som samverkar med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) på nationell nivå. I många kommuner finns det anhörigföreningar. Vår förening har ett samarbete med andra föreningar i Mälardalen. Medlemmar i AHR: s föreningar får tidningen Vi anhöriga 4 ggr/år med värdefull information. Vi har även ett samarbete med pensionärsföreningarna i Järfälla.

Vill du komma i kontakt med oss kan du göra på något av nedanstående sätt:

 • kom till någon av våra caféträffar
 • mejla larso17675@gmail.com  eller backman.lennart@outlook.com och uppge gärna hur vi kan nå dig på telefon
 • ring vår medlemssekreterare Lars Olsson på 076-349 92 66 eller vår ordförande Lennart Backman på 073-669 22 53 (säkrast kvällstid)
 • skriv ett vanligt brev med adress Järfälla Anhörigförening, c/o Lars Olsson, Turbingränd 22, 17675 Järfälla.
AKTIVITETER

Nedan kan du läsa om vad vi har för aktuella aktiviteter.

Caféträffar

I vår planerar vi att ha nedanstående anhörigcaféträffar:

Kallhälls mötesplats                            22 jan   19 feb   18 mar    22 apr    27 maj
Viksjö, Viksjö kyrka                             25 jan   22 feb   21 mar    25 apr    30 maj

Träffarna börjar kl 13.30 och varar ca en timme.

Övriga medlemsträffar

Subventionerad lunch på restaurang La Gondola den 5 mars kl 13.00 till priset 80 kr.

ÖVRIGT
Biltransport

Medlem, som har mycket svårt att ta sig till olika träffar, ber vi kontakta Lennart Backman – se kontaktuppgifter under OM OSS. Vi kan inte lova, men vi skall försöka hjälpa till med transport.

BLI MEDLEM

Det vi har gemensamt i vår förening är, att vi vet hur det är att ha en nära anhörig, som är svårt sjuk. Många av oss vårdar sjuka närstående. Förutom sorg och oro kan det vara en tung börda att bära att ta hela ansvaret.
Vi vet hur svårt det kan vara och hur hjälplös man kan känna sig. Man kan bara förstå det, om man har varit med om det. Även om den anhörige har flyttat till särskilt boende känns det tungt. Det uppstår tillfällen, då man undrar vad man bör göra eller vem man skall tala med. I vår förening kan du få stöttning och råd. Vi vill gärna se dig som medlem för ömsesidig nytta och glädje. Även om du inte är anhörigvårdare men vill stötta oss, så är du hjärtligt välkommen som medlem. Vår medlemsavgift är 50 kr.
Även den, som du är anhörigvårdare åt, kan vara medlem. Avgiften sätts in på PG 300361-3 Järfälla Anhörigförening med uppgift om namn och adress och gärna telefonnummer. Vi kommer att kontakta dig och be om vissa personuppgifter, som endast används inom Anhörigas Riksförbund och vår förening. Vi lämnar inte ut dina uppgifter externt.

VAR OCH HUR KAN JAG FÅ INFORMATION OCH HJÄLP

Förutom att fråga oss i JAF finns det olika sätt att pröva. Nedan finns länkar till viktiga platser med information. Ofta finns så mycket information, att man har svårt att hitta just det man söker:

 • Järfälla kommuns hemsida – Omsorg och Stöd – Anhörig.
 • Järfällas anhörigkonsulent har telefon 08-58028927.
 • Anhörigas Riksförbund – vårt riksförbund med ca 60 lokalföreningar runt om i landet
 • Anhörighandboken – viktig och mångsidig information utgiven av Anhörigas Riksförbund
 • Anhöriglinjen, tfn 0200-239500, är Anhörigas Riksförbunds stödtelefon dit man kan ringa för att få stöd och råd. Det går även att maila till info@anhoriglinjen.se

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer