Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag 18.00 - 21.00

Välkommen till Järfälla Anhörigförening

JÄRFÄLLA ANHÖRIGFÖRENING – för dig som hjälper/vårdar en anhörig/vän

Det ställer stora krav att vara anhörigvårdare. Förutom att få information, kunskap och hjälp att navigera i vårddjungeln behöver vi alla få stöd från andra som är eller har varit i samma livssituation. Att kunna träffas och prata om detta är för många en viktig energikälla. Därför ordnar vi caféträffar för att kunna få dessa pratstunder.

Kanske håller din livssituation på att bli övermäktig – du gör allt för din kära och glömmer dig själv. Det gäller att i tid få tillgång till den hjälp som finns att få och att ta emot den. Risken är annars att du kör slut på dig och själv blir vårdbehövande.

Vi som är med i Järfälla Anhörigförening (JAF) är eller har själva varit anhörigvårdare och vet hur bunden och isolerad man kan bli. Därför gör vi bl a följande:

 • ordnar möten där du träffar andra som har det som du
 • bjuder in föreläsare i angelägna ämnen ofta i samverkan med bl a kommunen
 • bevakar anhörigvårdarens rättigheter i samhället
 • samlar in och för fram anhörigas idéer och önskemål till bl a kommunen.
OM OSS

JAF är en ideell och partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vår målsättning är att uppmärksamma och tillvarata medlemmarnas behov av stöd i deras specifika situation som anhörigvårdare till sin närstående, som ofta är långvarigt sjuk. Oavsett vilken sjukdom, som den närstående har, så är den anhörige välkommen som medlem. Vi har f n ca 100 medlemmar.

JAF är medlem i Anhörigas Riksförbund (AHR), som samverkar med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) på nationell nivå. I många kommuner finns det anhörigföreningar. Vår förening har ett samarbete med andra föreningar i Mälardalen. Medlemmar i AHR: s föreningar får tidningen Vi anhöriga 4 ggr/år med värdefull information. Vi har även ett samarbete med pensionärsföreningarna i Järfälla och Järfälla Demensförening.

Vill du komma i kontakt med oss kan du göra på något av nedanstående sätt:

 • kom till någon av våra caféträffar
 • mejla martensson@gmail.com eller backman.lennart@telia.com och uppge gärna hur vi kan nå dig på telefon
 • ring vår medlemssekreterare Lea Mårtensson på 076-861 64 98 eller vår ordförande Lennart Backman på 08-583 567 65 (säkrast kvällstid)
 • skriv ett vanligt brev med adress Järfälla Anhörigförening c/o Lea Mårtensson, Fabelvägen 11 17675 Järfälla.
AKTIVITETER

Nedan kan du läsa om vad vi har för aktuella aktiviteter.

Caféträffar

Det kan vara bra för en del att få ventilera sina problem och få stöd. Vi kommer därför att ha nedanstående träffar i vår från kl 13.30 under ca en timme

 • Barkarby, Mötesplatsen måndagarna 30 mar, 27 apr och 25 maj. Höststart 24 aug.
 • Jakobsberg, Studieförbundet Vuxenskolan, Kvarnplan 11 fredagarna 20 mar, 24 apr och 29 maj. Höststart 21 aug.
 • Kallhäll, Kärnmakaren onsdagarna 25 mar, 29 apr och 27 maj. Höststart 26 aug.
 • Viksjö, äldreboende Björken torsdagarna 19 mar, 23 apr och 28 maj. Höststart 20 aug.

Ingen anmälan, kom då det passar dig. Även icke-medlemmar får delta. Vi hoppas dock, att vederbörande blir medlem. Anhörigkonsulent Anna-Lena Eriksson hoppas kunna komma till Kallhäll 25 mars och Viksjö 23 apr.

Föredrag och träffar i samarbete med Järfälla kommun

På Hyllan i Jakobsbergs bibliotek ordnas nedanstående föredrag med en av Sveriges absolut mest kunniga inom anhörigområdet.
1 apr kl 13.00 – ca 15.00 VAD ÄR VIKTIGT GÄLLANDE ANHÖRIGA

Det finns många personer, som ställer upp och stöttar en närstående. Dessa personer gör ofta en stor insats utan att tänka på hur det påverkar dem själva. Det är dock viktigt, att man även tänker på sig själv, så att man inte kollapsar och missar att ta del av goda råd. Kommunen liksom anhörigföreningen skall därför erbjuda stöd och hjälp åt dem, som gör en insats som anhöriga. Psykolog och fil dr inom socialmedicin Lennarth Johansson, en av Sveriges mest sakkunniga, som har ägnat en mycket stor del av sitt yrkesverksamma liv åt anhörigfrågan och även skrivit boken Anhörig i nöd och lust, kommer därför till Järfälla och talar om:

 • vad den anhörige själv bör iaktta och tänka på
 • vad kommunen bör tänka på och vad den är skyldig att ställa upp och stödja med
 • vad en anhörigförening bör göra som stöd åt anhöriga.

Ingen anmälan, men kom i god tid, då det troligen blir många besökande.

Övriga medlemsträffar

Vi ordnar nedanstående träffar under närmaste tiden:

 • 15 maj kl 14.00 bjuder vi på kaffe och bulle på Café Säby.
 • 8 jul kl 16.00 träffas vi vid serveringen Sjömacken i Stäket. Vi bjuder på en smörgås. Du betalar själv vad du vill dricka till. Du kan åka med buss till Stäket. 548 utgår från Kallhäll.
 • 12 aug kl 13.30 har vi korvgrillning på Kärnmakaren. Dessutom lämnar styrelsen aktuell information. Rabatterat pris är 40 kr. Bindande anmälan senast 9 aug till Lea Mårtensson på martensson@gmail.com eller 076-861 64 98 alternativt till Lennart Backman på backman.lennart@telia.com eller 08-583 567 65.
ÖVRIGT
Biltransport

Medlem, som har mycket svårt att ta sig till olika träffar, ber vi kontakta Lea Mårtensson – se kontaktuppgifter under OM OSS. Vi kan inte lova, men vi skall försöka hjälpa till med transport.

Framtidsfullmakt

Det kan vara förståndigt att skaffa en framtidsfullmakt. I en sådan kan du utse en person, som tar hand om dina angelägenheter, om du blir sjuk och inte kan ta hand om det själv. Ingemar Aronsson i vår styrelse kan ge dig mer information och hjälpa dig. Kontakta honom på ingemar.aronsson@gmail.com eller tel 070 527 67 75.

BLI MEDLEM

Det vi har gemensamt i vår förening är, att vi vet hur det är att ha en nära anhörig, som är svårt sjuk. Många av oss vårdar sjuka närstående. Förutom sorg och oro kan det vara en tung börda att bära att ta hela ansvaret. Vi vet hur svårt det kan vara och hur hjälplös man kan känna sig. Man kan bara förstå det, om man har varit med om det. Även om den anhörige har flyttat till särskilt boende känns det tungt. Det uppstår tillfällen, då man undrar vad man bör göra eller vem man skall tala med. I vår förening kan du få stöttning och råd. Vi vill gärna se dig som medlem för ömsesidig nytta och glädje. Även om du inte är anhörigvårdare men vill stötta oss, så är du hjärtligt välkommen som medlem. Vår medlemsavgift för 2020 är 100 kr. Även den, som du är anhörigvårdare åt, kan vara medlem. Avgiften är 80 kr för denne, om båda har samma adress. Avgiften sätts in på PG 300361-3 Järfälla Anhörigförening med uppgift om namn och adress och gärna telefonnummer. Vi kommer att kontakta dig och be om vissa personuppgifter, som endast används inom Anhörigas Riksförbund och vår förening. Vi lämnar inte ut dina uppgifter externt.

VAR OCH HUR KAN JAG FÅ INFORMATION OCH HJÄLP

Förutom att fråga oss i JAF finns det olika sätt att pröva. Nedan finns länkar till viktiga platser med information. Ofta finns så mycket information, att man har svårt att hitta just det man söker:

 • Järfälla kommuns hemsida – Omsorg och Stöd – Anhörig.
 • Järfällas anhörigkonsulent heter Anna-Lena Eriksson, telefon 08-580 289 27. Hennes mailadress är Anna-Lena.Eriksson@jarfalla.se
 • Anhörigas Riksförbund – vårt riksförbund med ca 60 lokalföreningar runt om i landet
 • Anhörighandboken – viktig och mångsidig information utgiven av Anhörigas Riksförbund
 • Anhöriglinjen, tfn 0200-239500, är Anhörigas Riksförbunds stödtelefon dit man kan ringa för att få stöd och råd. Det går även att maila till anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se
 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer