Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

Välkommen till Järfälla Anhörigförening

Järfälla Anhörigförening – för dig som hjälper eller vårdar en anhörig eller vän

Det ställer stora krav att vara anhörigvårdare. Förutom att få information, kunskap och hjälp att navigera i vårddjungeln behöver vi alla få stöd från andra som är eller har varit i samma livssituation. Att kunna träffas och prata om detta är för många en viktig energikälla. Därför ordnar vi träffar med café för att kunna få dessa pratstunder.

Kanske håller din livssituation på att bli övermäktig – du gör allt för din kära och glömmer dig själv. Det gäller att i tid få tillgång till den hjälp som finns att få och att ta emot den. Risken är annars att du kör slut på dig och själv blir vårdbehövande.

Vi som är med i Järfälla Anhörigförening (JAF) är eller har själva varit anhörigvårdare och vet hur bunden och isolerad man kan bli. Därför gör vi bl. a. följande:

 • ordnar möten där du träffar andra som har det som du
 • bjuder in föreläsare i angelägna ämnen
 • bevakar anhörigvårdarens rättigheter i samhället
 • Samlar och för fram anhörigas idéer och önskemål till bl. a. kommunen

Om oss

JAF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vår målsättning är att uppmärksamma och tillvarata medlemmarnas behov av stöd i deras specifika situation som anhörigvårdare till sin närstående, som ofta är långvarigt sjuk. Oavsett vilken sjukdom, som den närstående har, så är den anhörige välkommen som medlem. Vi har f n ca 85 medlemmar.

JAF är medlem i Anhörigas Riksförbund (AHR), som samverkar med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) på nationell nivå. I många kommuner finns det anhörigföreningar. Vår förening har ett samarbete med andra föreningar i Mälardalen. Medlemmar i AHR: s föreningar får tidningen Vi anhöriga 4 ggr/år med värdefull information. Vi har även ett samarbete med pensionärsföreningarna i Järfälla och Järfälla Demensförening.


Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss så finns följande möjligheter:

 • Kom till någon av våra caféträffar
 • E-posta lea.martensson@gmail.com eller backman.lennart@telia.com och uppge gärna hur vi kan nå dig
 • Ring vår medlemssekreterare Lea Mårtensson på 076-861 64 98 eller vår ordförande Lennart Backman på 08-583 567 65, säkrast kvällstid.
 • Skriv ett vanligt brev:

  Järfälla Anhörigförening
  c/o Lea Mårtensson
  Fabelvägen 11
  176 70 Järfälla


Aktiviteter

Nedan kan du läsa om kommande aktiviteter

Caféträffar

Det kan vara bra för en del att få ventilera sina problem. Vi kommer därför att ha nedanstående träffar i höst från kl 13.30 under ca en timme

 • Barkarby, Mötesplatsen måndagarna 26 aug, 30 sep, 28 okt och 25 nov
 • Jakobsberg, Studieförbundet Vuxenskolan, Kvarnplan 1 fredagarna 30 aug, 27 sep, 25 okt och 22 nov
 • Kallhäll, Kärnmakaren onsdagarna 28 aug, 25 sep, 23 okt och 20 nov
 • Viksjö, äldreboendet Björken torsdagarna 22 aug, 19 sep, 31 okt och 28 nov

Ingen anmälan, kom då det passar dig. Även icke-medlemmar får delta. Vi hoppas dock, att vederbörande blir medlem. Anhörigkonsulent Anna-Lena Eriksson hoppas kunna komma till Barkarby 26 aug, Jakobsberg 25 okt, Kallhäll 20 nov och Viksjö 19 sep.

Medlemsträffar

Vi ordnar följande träffar:

14 aug kl 13.30 har vi korvgrillning på Kärnmakaren. Dessutom lämnar styrelsen aktuell information. Rabatterat pris är 40 kr. Bindande anmälan senast 11 aug till Lea Mårtensson på lea.martensson@gmail.com eller 076-861 64 98 alternativt till Lennart Backman på backman.lennart@telia.com eller 08-583 567 65 (helst kvällstid).

5 dec kl 14.00 i Kärnmakaren blir det Julfirande. Vi serverar julmat såsom Janssons frestelse, skinka och julkorv samt dryck och kaffe med kaka till rabatterat pris 60 kr. Bindande anmälan senast 29 nov till Lea Mårtensson på lea.martensson@gmail.com eller 0768-61 64 98 alternativt till Lennart Backman på backman.lennart@telia.com eller 08-583 567 65 (helst kvällstid).

Föredrag och träffar i samarbete med bl a Järfälla kommun

23 sep kl 13.30 Demensfrågor – Hur kan vi skapa ett mer demensvänligt samhälle här i Järfälla?
I Jakobsbergskyrkan SMU-lokalen, Kvarnplan 20, blir det ett dialogcafé, som inleds med en kort föreläsning om demenssjukdom och de svårigheter som kan uppstå i vardagen för dessa personer. Kommunen bjuder på kaffe och kaka. Anmälan skall göras till demensvårdsutvecklare Maud Brantlind på telefon 580 290 20 eller per mejl maud.brantlind@jarfalla.se senast 16 sep.

På Hyllan i Jakobsbergs bibliotek genomförs nedanstående. Ingen anmälan.

 •  7 okt kl 13.00 Anhörigfrågor – Lars Björklund, Sigtunastiftelsen, talar om ensamhet i olika former.
 •  8 okt kl 18.30 Anhörigfrågor – Lärare Anders Skytte talar om situationen för NPF-barn och deras anhöriga. Adhd och autism är exempel på neuropsykiatiska sjukdomar.
 •  9 okt kl 13.00 Anhörigfrågor – Leif Svanlund, som förlorat en dotter, talar om hur svårt det kan vara att se de signaler en närstående ger, när den är sjuk i depression.
 • 10 okt kl 18.30 Anhörigfrågor – Leif Svanlund återkommer med sin föreläsning för dem, som inte kunde vara med dagtid eller vill höra föredraget igen.

Biltransport

Medlem, som har mycket svårt att ta sig till olika träffar, ber vi kontakta Lea Mårtensson – se kontaktuppgifter. Vi kan inte lova, men vi skall försöka hjälpa till med transport.

Framtidsfullmakt

Det kan vara förståndigt att skaffa en framtidsfullmakt. I en sådan kan du utse en person, som tar hand om dina angelägenheter, om du blir sjuk och inte kan ta hand om det själv. Ingemar Aronsson i vår styrelse kan ge dig mer information och hjälpa dig. Kontakta honom på ingemar.aronsson@gmail.com eller telefon 070-527 67 75.


Bli medlem

Det vi har gemensamt i vår förening är, att vi vet hur det är att ha en nära anhörig, som är svårt sjuk. Många av oss vårdar sjuka närstående. Förutom sorg och oro kan det vara en tung börda att bära att ta hela ansvaret. Vi vet hur svårt det kan vara och hur hjälplös man kan känna sig. Man kan bara förstå det, om man har varit med om det. Även om den anhörige har flyttat till särskilt boende känns det tungt. Det uppstår tillfällen, då man undrar vad man bör göra eller vem man skall tala med. I vår förening kan du få stöttning och råd. Vi vill gärna se dig som medlem för ömsesidig nytta och glädje. Även om du inte är anhörigvårdare men vill stötta oss, så är du hjärtligt välkommen som medlem.

Vår medlemsavgift för 2019 är 100 kr. Även den, som du är anhörigvårdare åt, kan vara medlem. Avgiften är 80 kr för denne, om båda har samma adress. Avgiften sätts in på PG 300361-3 Järfälla Anhörigförening med uppgift om namn och adress och gärna telefonnummer. Vi kommer att kontakta dig och be om vissa personuppgifter, som endast används inom Anhörigas Riksförbund och vår förening. Vi lämnar inte ut dina uppgifter externt. Dina personuppgifter används endast för nödvändig handläggning inom Anhörigas Riksförbund och vår förening. Vi lämnar inte ut dina uppgifter externt.

Adressändring

För att administration och information till medlemmarna skall fungera så bra som möjligt är det angeläget, att vi snabbt får information om ev ändring beträffande adress, telefonnummer och mejladress. Meddela Lea Mårtensson på 076-861 64 98 eller lea.martensson@gmail.com.


Var och hur kan jag få information och hjälp

Förutom att fråga oss i JAF finns det olika sätt att pröva. Nedan finns länkar till viktiga platser med information. Ofta finns så mycket information att man inte hittar just det man söker:

 • Järfälla kommuns hemsida – Omsorg och Stöd – Anhörig. Järfällas anhörigkonsulent heter Anna-Lena Eriksson, telefon 08-580 289 27. Hennes mailadress är Anna-Lena.Eriksson@jarfalla.se
 • Anhörigas Riksförbund – vårt riksförbund med ca 60 lokalföreningar runt om i landet
 • Anhörighandboken – viktig och mångsidig information utgiven av Anhörigas Riksförbund
 • Anhöriglinjen, tfn 0200-239500, är Anhörigas Riksförbunds stödtelefon dit man kan ringa för att få stöd och råd. Det går även att maila till anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se
 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer