Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigföreningen i Luleå

Kontakt:
Ordförande Eva Sandström
mail: anhorigf.lule@gmail.com
tel: 070-286 3092

Postadress:
Anhörigföreningen Luleå
Storgatan 13
972 32 Luleå
Föreningen finns på Facebook: Anhörigföreningen Luleå och på Instagram https://www.instagram.com/anhorigforeningenlulea/


Kom och var med du också i denna nystartade förening!

Vårt mål är att:

  • Kunna vara ett stöd om det behövs samt att kunna vända sig i frågor om till exempel hjälp
  • Samtalsträffar
  • Tematräffar
  • Onlineträffar och fysiska träffar
  • Studiecirklar om olika ämnen inom anhörigskap
  • Finnas för gruppen anhöriga

Hur blir man då medlem😊
Om du vill bli medlem i vår förening, Anhörigföreningen Luleå så kan du skicka oss ett mejl med ditt namn, adress, mejl och telefonnummer.  Det kostar 120 kr per år och det betalas in på bankgiro 5472–6153 och skriv ditt namn i meddelanderutan. 😊

Vill du komma i kontakt med oss så kan du nå oss via mejl och telefon. Samt att vi har Facebook.

Kontaktperson är Eva Sandström som är ordförande i interimsstyrelsen på 0702863092

Mejl är anhorigf.lule@gmail.com

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer