Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Härryda Anhörigförening

Kontakt

Ordförande
Åsa Hallman Brulay

Telefon
070-654 05 24

E-post
asabrulay@gmail.com


Kontaktperson
Mona Back

Telefon
072-949 39 45

E-post
back.mona.i@gmail.com

Postadress
Härryda Anhörigförening
c/o Mona Back
Bergvägen 38
435 37 Mölnlycke


AKTUELLT I FÖRENINGEN: 

 

Nästa medlemsmöte

Medlemsmötet är måndagen den 12 September kl. 14 i Ekdalagården.

Varmt välkomna.

Styrelsen

 


Vid medlemsmötet 11 april underhöll Lennart Rönnblad.

 


Årsmöte för Härryda Anhörigförening år 2022

Ny ordförande, Åsa Hallman Brulay, valdes in. Styrelsen tackade Birgit Karlsson för hennes insatser som ordförande och hon valdes in som suppleant för att hjälpa den nya styrelsen i kommande arbeten.

Bandet Plus underhöll efter medlemsmötet.

 

 

 

Nästa medlemsmöte är måndagen 11 april kl. 14.00 i lokalen Svarvaren.

Varmt välkomna.

Styrelsen

**************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grupparbete

Bland våra medlemmar pågick en diskussion om vad som händer och inte händer på våra äldreboende.
Vi bestämde att göra ett grupparbete på nästa medlemsmöte i ämnet “Hur vill du ha det när/om du hamnar på ett äldreboende?”
Nästkommande medlemsmöte diskuterade vi resultatet av grupparbetet.
Styrelsen sammanställde frågor och svar.
Sedan kom pandemin.

Under hösten hade delar av styrelsen en träff med verksamhetschefen för Vård- och omsorg i ett annat ärende. Vi talade om vårt grupparbete, hon blev intresserad och ett nytt möte bestämdes där vi presenterade vårt arbete.
Det blev mycket positivt mottagande och det bestämdes att ett pilotprojekt skall göras på ett av våra äldreboende.
Vi har nu påbörjat ett samarbete med kommunen om kontaktmannaskapet och dess arbetsuppgifter.

En mer utförlig redovisning av vårt grupparbete kan du läsa här >>

Birgit
ordförande i Härryda Anhörigförening

 

 

 

 


 

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer