Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Härryda Anhörigförening

Kontakt

 

för närvarande vänligen kontakta Anhörigas Riksförbund

Telefon
010 – 155 70 60

E-post
info@anhorigasriksforbund.se


AKTUELLT I FÖRENINGEN: 

 

Medlemsmöten i höst

TRÄFFAR OCH CAFÉ

 

Datum

Plats

Program

Måndag 15 januari kl. 13-15

Ekdalagården

 

Måndag 12 februari kl. 13-15

Ekdalagården

 

Måndag 18 mars kl. 13-15

Ekdalagården

Årsmöte 2024

Måndag 8 april kl. 13-15

Ekdalagården

 

Måndag 13 maj kl. 13-15

Ekdalagården

 

Varmt välkomna.

Styrelsen

 


ÄLDRE INLÄGG:

På medlemsmötet 6 november hade vi nöjet att ha verksamhetschef Anna Hildesson besök. Hon lämnade en presentation över pågående aktiviteter och sina tankar kring förändringsarbetet för att anpassa verksamheten till behoven.

 

 

 

*********************************************************

Måndagen den 9 oktober Dan Nertby underhöll oss och några medlemmar passade på att dansa för musiken. Detta upplevdes mycket positivt och trevligt.

                         **************************************************************

Den 8 maj var det dags för medlemsmöte igen och den här gången hade vi Mac Widlund som gästföreläsare. Mac kommer från Widlunds Begravningsbyrå och delade med sig av kunskap kring framtidsfullmakter, testamenten, det vita arkivet och bouppteckningar. Mycket matnyttig information! 

 

**************************************************************

Den 13 februari hade vi medlemsmöte och Lisa Nilsson från Studieförbundet Vuxenskolan var med för att informera om kursverksamhet mm. 

 

*************************************************************

Vi hade medlemsmöte 9 januari och anhörigkonsulent Marie Löwenberg var med och presenterade programmet för anhörigstödet för våren 2023.

*************************************************************

Den 12 december hade vi medlemsmöte med 16 deltagare. Vädret ställer till med deltagande. Orkester PLUS spelade för oss och sedan hade vi gemensam fika. Mycket trivsamt!

 

*********************************************

 

Anett Karlsson och Mathias Dristig från Anhörigas riksförbund besökte vårt medlemsmöte. De gjorde var sin presentation om deras roll och planer för framtiden. Mathias berättade om planen att starta referensgrupp för Anhörigföreningar med första Zoom möte den 17/11 och den andra 25/11.

Matti Peurasaari kommer att delta i Zoom möte den 17/11.

**********************************************************************

 

Vid medlemsmötet 11 april underhöll Lennart Rönnblad.

 


Årsmöte för Härryda Anhörigförening år 2022

Ny ordförande, Åsa Hallman Brulay, valdes in. Styrelsen tackade Birgit Karlsson för hennes insatser som ordförande och hon valdes in som suppleant för att hjälpa den nya styrelsen i kommande arbeten.

Bandet Plus underhöll efter medlemsmötet.

 

 

Nästa medlemsmöte är måndagen 11 april kl. 14.00 i lokalen Svarvaren.

Varmt välkomna.

Styrelsen

 


Grupparbete

Bland våra medlemmar pågick en diskussion om vad som händer och inte händer på våra äldreboende.
Vi bestämde att göra ett grupparbete på nästa medlemsmöte i ämnet ”Hur vill du ha det när/om du hamnar på ett äldreboende?”
Nästkommande medlemsmöte diskuterade vi resultatet av grupparbetet.
Styrelsen sammanställde frågor och svar.
Sedan kom pandemin.

Under hösten hade delar av styrelsen en träff med verksamhetschefen för Vård- och omsorg i ett annat ärende. Vi talade om vårt grupparbete, hon blev intresserad och ett nytt möte bestämdes där vi presenterade vårt arbete.
Det blev mycket positivt mottagande och det bestämdes att ett pilotprojekt skall göras på ett av våra äldreboende.
Vi har nu påbörjat ett samarbete med kommunen om kontaktmannaskapet och dess arbetsuppgifter.

En mer utförlig redovisning av vårt grupparbete kan du läsa här >>

Birgit
ordförande i Härryda Anhörigförening

 


Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer