Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Härryda Anhörigförening

Kontakt

Ordförande
Åsa Hallman Brulay

Telefon
070-654 05 24

E-post
asabrulay@gmail.com


Kontaktperson
Mona Back

Telefon
072-949 39 45

E-post
back.mona.i@gmail.com

Postadress
Härryda Anhörigförening
c/o Mona Back
Bergvägen 38
435 37 Mölnlycke


AKTUELLT I FÖRENINGEN: 

 

Kommande möten

Nästa medlemsmöte är på måndag den 13/2 kl. 13 till 15 på Ekdalagården

Årsmöte 2023 går av stapeln på måndag den 13/3 kl 13 till 15 på Ekdalagården

Varmt välkomna.

Styrelsen

 


ÄLDRE INLÄGG:

Vi hade medlemsmöte 9 januari och anhörigkonsulent Marie Löwenberg var med och presenterade programmet för anhörigstödet för våren 2023.

***************************************************************************************************

Den 12 december hade vi medlemsmöte med 16 deltagare. Vädret ställer till med deltagande. Orkester PLUS spelade för oss och sedan hade vi gemensam fika. Mycket trivsamt!

 

 

 

 

 

 

*********************************************

 

Anett Karlsson och Mathias Dristig från Anhörigas riksförbund besökte vårt medlemsmöte. De gjorde var sin presentation om deras roll och planer för framtiden. Mathias berättade om planen att starta referensgrupp för Anhörigföreningar med första Zoom möte den 17/11 och den andra 25/11.

Matti Peurasaari kommer att delta i Zoom möte den 17/11.

**********************************************************************

 

Vid medlemsmötet 11 april underhöll Lennart Rönnblad.

 


Årsmöte för Härryda Anhörigförening år 2022

Ny ordförande, Åsa Hallman Brulay, valdes in. Styrelsen tackade Birgit Karlsson för hennes insatser som ordförande och hon valdes in som suppleant för att hjälpa den nya styrelsen i kommande arbeten.

Bandet Plus underhöll efter medlemsmötet.

 

 

Nästa medlemsmöte är måndagen 11 april kl. 14.00 i lokalen Svarvaren.

Varmt välkomna.

Styrelsen

 


Grupparbete

Bland våra medlemmar pågick en diskussion om vad som händer och inte händer på våra äldreboende.
Vi bestämde att göra ett grupparbete på nästa medlemsmöte i ämnet ”Hur vill du ha det när/om du hamnar på ett äldreboende?”
Nästkommande medlemsmöte diskuterade vi resultatet av grupparbetet.
Styrelsen sammanställde frågor och svar.
Sedan kom pandemin.

Under hösten hade delar av styrelsen en träff med verksamhetschefen för Vård- och omsorg i ett annat ärende. Vi talade om vårt grupparbete, hon blev intresserad och ett nytt möte bestämdes där vi presenterade vårt arbete.
Det blev mycket positivt mottagande och det bestämdes att ett pilotprojekt skall göras på ett av våra äldreboende.
Vi har nu påbörjat ett samarbete med kommunen om kontaktmannaskapet och dess arbetsuppgifter.

En mer utförlig redovisning av vårt grupparbete kan du läsa här >>

Birgit
ordförande i Härryda Anhörigförening

 


Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer