Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Trialog

Projekt Trialog vänder sig till dig som står nära en vuxen person med psykisk funktionsnedsättning – det spelar ingen roll om du är förälder, syskon, avlägsen släkting, granne eller vän.

Funderar du över dina rättigheter, skyldigheter och möjligheter i förhållande till din närstående och till myndigheter eller vården och vill ha ett gott samarbete mellan alla parter? Funderar du över hur du kan ta hand om dig själv för att fortsätta vara ett bra stöd?

Under projektets gång kommer projektteamet att arbeta i olika typer av grupper för att finna svar på det du som anhörig efterfrågar. Projektet leds av Bräcke Diakoni, Anhörigas Riksförbund är samarbetspartner och vår medlemsförening Anhörig Göteborg är aktivt engagerade i projektet.

Här kan du se en inspelning där Rakel Lornér berättar om Trialog och ”Du är inte ensam”. 

Projekt Trialog på Facebook

Läs mer här >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer