Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Fyra filmer om anhörigskap

Berättelser ur verkligheten blir allt viktigare i det opinionsbildande arbetet. För att möta detta startade vi ett filmsamarbete tillsammans med Röda Korset och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka under 2018.

Här får ni nu träffa Leif, Jessica, Solweig och Sarah som i var sin film berättar om hur det är att vara anhörig. Filmerna som är gjorda av deltagare på Röda Korsets folkhögskola är närgående berättelser om fyra ganska olika anhörigsituationer.

Meningen är nu att filmerna skall kunna visas för beslutsfattare för att ge en bild av vad anhörigskap är. De kan också hjälpa till i vårt arbete med att öka förståelsen för att anhörigskap kan vara på många olika sätt och att människor i alla åldrar och livssituationer kan vara anhöriga.

Titta på filmerna och hjälp oss att sprida dem genom att dela i era sociala nätverk.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer