Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Fyra filmer om anhörigskap

Berättelser ur verkligheten blir allt viktigare i det opinionsbildande arbetet. För att möta detta startade vi ett filmsamarbete tillsammans med Röda Korset och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka under 2018.

Här får ni nu träffa Leif, Jessica, Solweig och Sarah som i var sin film berättar om hur det är att vara anhörig. Filmerna som är gjorda av deltagare på Röda Korsets folkhögskola är närgående berättelser om fyra ganska olika anhörigsituationer.

Meningen är nu att filmerna skall kunna visas för beslutsfattare för att ge en bild av vad anhörigskap är. De kan också hjälpa till i vårt arbete med att öka förståelsen för att anhörigskap kan vara på många olika sätt och att människor i alla åldrar och livssituationer kan vara anhöriga.

Titta på filmerna och hjälp oss att sprida dem genom att dela i era sociala nätverk.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer