Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Kartläggning av anhörigas upplevelser under pandemin

Hur har pandemin påverkat dig som anhörig?
Vill du vara med och dela din berättelse?

Anhörigas Riksförbund har fått medel från Socialstyrelsen för att under 2021 göra en kvalitativ sammanställning av anhörigas erfarenheter och berättelser från livet som anhörig under pandemin.
Får vi intervjua dig och ta del av din berättelse?

Vad vi vill ta reda på är hur din vardag förändrats, dina funderingar och tankar kring dessa förändringar i livssituationen eller konkreta exempel på konsekvenser och effekter med anledning av pandemin. Alla berättelser kommer naturligtvis att avidentifieras.

Martina Takter har fått uppdraget och kommer både att utföra intervjuerna och sammanställa texten. Vi räknar med att kunna göra kring 12-18 intervjuer.

Vill du vara med eller kanske veta mer om projektet?
Kontakta Martina på e-postadress: martina.takter@anhorigasriksforbund.se eller telefon: 010-155 70 66.

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer