Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Kartläggning av anhörigas upplevelser under pandemin

Hur har pandemin påverkat anhöriga?

Anhörigas Riksförbund fick medel från Socialstyrelsen för att under 2021 göra en kvalitativ sammanställning av anhörigas erfarenheter och berättelser från livet som anhörig under pandemin.

 

Vad vi ville ta reda på i detta projekt är hur anhörigas vardag förändrats, deras funderingar och tankar kring dessa förändringar i livssituationen eller konkreta exempel på konsekvenser och effekter med anledning av pandemin. Sen sammanställdes dessa berättelser till ett kompendium.

 

Illustration: Tusen Upp / Anna Höper

Martina Takter fick uppdraget och har utfört alla intervjuer och sammanställt texten i samarbete med Finnur Magnusson, professor vid Malmö Universitet och Åsa Alftberg, lektor vid Malmö Universitet.

 

 

Nu finns en sammanfattande kortversion av ”Den enes stödkorsett, den andres tvångströja?” som kan laddas ner här >>

 

 

Rapporten i sin helhet kan du ta del av här>> och ladda ner till din dator i PDF-version. Eller klicka på bilden nedanför.

Illustration: Tusen Upp / Anna Höper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer