Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Att stärka den psykiska hälsan hos anhöriga

Anhörigas Riksförbund arbetar tillsammans med Röda Korset i det här projektet under 2021. Ett projekt som specifikt syftar till att stärka den psykiska hälsan hos anhöriga och där vi håller ett par kortare workshops både med kommunernas anhörigstöd runt om i landet samt med frivilliga från föreningar, andra riksförbund och även anhöriga.

Vi sammanställer tips, råd och stöd och materialet ska sedan spridas till våra lokalföreningar och medlemmar i slutet av året eller början på 2022.

Naturligtvis publiceras även materialet här på vår hemsida så småningom, så håll utkik här.

Under våra workshops så har Rakel Lornér från Bräcke Diakoni hållit föredrag om Projekt Trialog och Du är inte ensam, som senare i höst kommer att finnas som studiecirkelmaterial.

Här kan du ta del av Rakels föreläsning >>

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer