Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Att stärka den psykiska hälsan hos anhöriga

Anhörigas Riksförbund arbetade tillsammans med Röda Korset i det här projektet under 2021. Ett projekt som specifikt syftar till att stärka den psykiska hälsan hos anhöriga och där vi håller ett par kortare workshops både med kommunernas anhörigstöd runt om i landet samt med frivilliga från föreningar, andra riksförbund och även anhöriga.

Under våra workshops så har Rakel Lornér från Bräcke Diakoni hållit föredrag om Projekt Trialog och Du är inte ensam, som senare i höst kommer att finnas som studiecirkelmaterial.

Här kan du ta del av Rakels föreläsning >>

Studiecirkelmaterial är delvis baserat på 4 filmer samt ett underlag/handledning i form av en PDF. Du kan ta del av både filmer och handledningen här.

Klicka på respektive länk eller bild för att se filmerna och läsa sammanställningen i PDF-format.

Filmer om anhörigskap:
Filmen om Leif Filmen om SolveigFilmen om SarahFilmen om Jessica

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer