Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Kartläggning av de kommunala anhörigstöden

2019 är det 10 år sedan lagen om anhörigstöd förtydligades. Enligt socialtjänstlagen är kommunerna skyldiga att erbjuda ett stöd till anhöriga. På Anhörigas Riksförbund hänvisar i princip dagligen personer som kontaktar oss att söka upp det lokala anhörigstödet i deras kommun.

Men hur ser det ut? Vem får stöd? Vad består stödet av? Hur tycker anhörigkonsulenter, chefer och politiker att det fungerar? Vad tycker de anhöriga? Når man ut med information till alla anhöriga, eller är det bara anhörig till vissa sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningarna som får hjälp? Hur når man människor med invandrarbakgrund? Frågorna är många, men eftersom det saknas aktuella och systematiska utvärderingar, uppföljningar och statistik när det gäller just anhörigstödet har vi lite kunskap om hur det faktiskt fungerar.

Under 2019 genomförde Anhörigas Riksförbund en kartläggning av landets kommunala anhörigstöd för att ta reda på hur det fungerar, nu tio år efter förtydligandet i lagen. Projektet genomfördes under ledning av fil. Lic. Martina Takter med finansiering av Socialstyrelsen.

Klicka på bilden nedanför för att läsa hela kartläggningen.

Det finns även en kort sammanfattning i PDF-version här >>

Vår ambition är att detta ska bli en årligen återkommande rapport över statusen hos den svenska anhörigverksamheten.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer