Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Ny kommunikatör på Anhörigas Riksförbund

Tillskott på kansliet… Michael Nystås är ny kommunikatör på Anhörigas Riksförbund sedan den 1 mars 2021. Vi välkomnar Michael och hans kommunikationskompetens på kansliet!    Han är journalist i botten med lång erfarenhet som tidningsreporter och kommer närmast från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, där han var verksam i över 21 år. Genom åren har […]

   Läs hela reportaget här

Livets möjligheter 2022 – Save the date

Den 24-25 oktober 2022 anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) konferensen Livets möjligheter på Clarion Hotel i Stockholm. Temat för konferensen är ”Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare”. Under de två dagarna kommer deltagarna få ta del av föreläsningar och samtal som vi hoppas kan ge ny kunskap och inspiration. Konferensen vänder […]

   Läs hela reportaget här

Psykiatrireformen

Under Anhörigriksdagen 2020 hade vi Åsa Moberg som föreläste tillsammans med Anna Fredriksson om boken ”De omöjliga” och psykiatrireformen.   Nu har det gått 25 år sedan psykiatrireformen och här kommer ett intressant inslag från Sveriges Radio om det ämnet. https://sverigesradio.se/artikel/7378706 Fotografi: Psykiatriker Ing-Marie Wieselgren framför tidigare Ulleråkers mentalsjukhus där hon började jobba 1983. Fotograf: […]

   Läs hela reportaget här

Bostadstillägg – ett tillägg för pensionärer

NYHETER FRÅN PENSIONSMYNDIGHETEN: Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och beräknas utifrån bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar. Innan ansökan En preliminär beräkning kan visa om det är någon idé att ansöka om bostadstillägg, beroende på pensionärens ekonomi. Beräkningen görs på Pensionsmyndighetens webbplats. Har du inte möjlighet att göra den via webbplatsen kan du […]

   Läs hela reportaget här

Samtalsserien ”Livet som det kan vara” fortsätter

Livet – som det kan vara! Välkommen till samtalsserien mellan Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och författare, och intressanta inbjudna personer som kommer att tala om livet – som det kan vara! Vi fortsätter att samtala kring hur man kan gå vidare i livet trots omvälvande livshändelser. Samtalen kommer att vara digitala via Zoom med Ulrika […]

   Läs hela reportaget här

Nationellt kompetenscentrum anhörigas remissvar gällande SOU 2020:47

Socialtjänstlagen har en särskild ställning och betydelse för de anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) arbetar sedan 2008 på uppdrag av Socialdepartementet via Socialstyrelsen som ett nationellt kunskapscentrum för anhörigfrågor. Nka:s uppdrag är att vara ett expertstöd till kommuner, regioner och enskilda utförare för att utveckla och införa anhörigstöd. I […]

   Läs hela reportaget här