Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Idag lanseras Tema Folkhälsa – lokalt och regionalt stöd

Många har efterfrågat övergripande information om folkhälsa och folkhälsoarbete. Nu finns detta samlat på en ny webbsida under namnet Tema folkhälsa – lokalt och regionalt stöd.

Här finns information, råd och stöd för dig som arbetar med folkhälsa i kommuner, regioner, länsstyrelser och idéburna organisationer.

 

Tema folkhälsa har vi samlat information som stöd till dig som arbetar lokalt och regionalt med frågor som direkt eller indirekt rör folkhälsa. Här finns beskrivningar av folkhälsopolitikens mål och vem som gör vad inom folkhälsoområdet, förklaringar av begrepp och teoretiska ramverk, statistik av olika slag, samt verktyg och stöd att använda i det praktiska arbetet. För fördjupad ämnesspecifik information hänvisar vi till respektive sakområdes webbsidor. Vi hoppas att Tema folkhälsa ska fungera som ett stöd för alla som arbetar med folkhälsa på lokal och regional nivå.

För en snabb genomgång av Tema folkhälsa finns här  en guidad tur genom de nya webbsidorna.

I den här korta filmen berättar Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson om varför han tycker att Tema folkhälsa är ett viktigt bidrag till en god och jämlik hälsa.

 

Välkommen till Tema Folkhälsa – lokalt och regionalt stöd!

 

Text: Folkhälsomyndigheten

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer