Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Eva Sixt är ny ordförande för Anhörigas Riksförbund

Hon valdes på förbundets extrakongress i Stockholm den 19 november. “Min första uppgift som ordförande blir att konsolidera förbundet, våra medlemsföreningar, medlemmar och kansli”, sa hon i ett kort tacktal i sin nya roll. Eva Sixt är inget okänt namn för förbundets medlemmar. Hon har ett mångårigt engagemang för anhöriga och har i flera år […]

   Läs hela reportaget här

Ny app till stöd för anhöriga lanseras av samarbetspartner till Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbunds samarbetspartner Essity lanserar i höst en ny digital app för anhöriga, Caressa, som erbjuder stöd för vård av närstående. ”Vi ser att Caressa är ett sätt att möta de anhörigas växande behov, och vill därför gärna bidra till att öka kännedomen om appen”, säger Marléne Lund Kopparklint, förbundsordförande för Anhörigas Riksförbund. Undersökningar visar […]

   Läs hela reportaget här

Uppföljning av anhörigperspektivet och stöd till anhöriga

Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att presentera förslag på en nationell uppföljning av anhörigperspektivet och stödet till anhöriga i kommun och region. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2023. I rapporten förslår Socialstyrelsen ett antal uppföljningsområden och lämpliga datakällor.Rapporten är tänkt att utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med […]

   Läs hela reportaget här

Grattis till Uppsala

Stort grattis till Uppsala kommuns Anhörigcentrum. På onsdagen 25 oktober tog Therese Lundgren tillsammans med sina kollegor emot utmärkelsen Årets Anhörigkommun. Motiveringen var bland annat: ”en värdig mottagare av utmärkelsen som kan tjäna som gott exempel och inspiration för andra kommuner”. Anhörigcentrum tillhör vård- och omsorgsförvaltningen och erbjuder anhörigstöd till personer som bor i Uppsala […]

   Läs hela reportaget här

Uppsala är Årets Anhörigkommun 2023

Uppsala kommun är bäst i Sverige på att göra mest för anhöriga, och tilldelas utmärkelsen Årets Anhörigkommun 2023. Uppsala kommun tilldelas utmärkelsen Årets Anhörigkommun 2023. Priset, som instiftades av Anhörigas Riksförbund 2021, går till den kommun som gör mest för anhöriga. Vinnaren avslöjades på konferensen Anhörigriksdagen i Karlstad den 25 oktober. ”Priset ger oss möjlighet […]

   Läs hela reportaget här

Extrakongress i Stockholm i november

Anhörigas Riksförbund kallar till en extra kongress i Stockholm den 19 november 2023, närmare bestämt på Stadsmissionens Mötesplats Mariatorget. På kongressen kommer bland annat punkterna om val av revisorer, val av ordföranden och val av ledamöter i förbundsstyrelsen att tas upp. Handlingarna till stämman skickas ut senast två veckor innan extra kongressen. – Förbundsstyrelsen fattade […]

   Läs hela reportaget här