Vårens webbinarier

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, erbjuder under året ett antal webbinarier inom flera områden som vänder sig till personal, frivilligorganisationer och anhöriga....

Delta i forskningsprojekt

Lunds universitet planerar ett forskningsprojekt om nätbaserat stöd för anhöriga till personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa och söker...