Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Viktig konferens om barn som anhöriga / unga omsorgsgivare 3-6 maj 2021

Missa inte årets viktiga konferens om barn som anhöriga/unga omsorgsgivare den 3-6 maj 2021.

Socialminister Lena Hallengren kommer att inleda konferensen och programmet är nu uppdaterat med

flera intressanta föreläsningar med världsledande forskare, praktiker, beslutsfattare och inte minst unga

omsorgsgivare. Konferensen arrangeras av Nka, Linnéuniversitetet och Eurocarers.

 

Klicka här för mer information >>

Text: Pauline Johansson, Linnéuniversitetet

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer