Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Extrakongress 2021

Nu är det snart dags för Anhörigas Riksförbunds extrakongress 2021.

Fredagen den 16e april smäller det…

Vi skulle så klart ha träffats på plats i Uppsala, men nu kommer allt att ske digitalt på ZOOM.

Behöver kopior på handlingarna, eller läsa igenom motionerna ännu en gång eller kanske titta på presentationsfilmerna från de som är nominerade till styrelseuppdrag?

Har du inte anmält dig ännu, så skriv in till info@anhorigasriksforbund.se 

Klicka in här så finns allt material tillgängligt >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer