Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Stor anledning för regeringen att satsa på barn som anhöriga

Anhörigas Riksförbund ser positivt på att Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att stärka och utveckla stödet till barn i utsatta familjer.

– Det är väldigt många barn som är berörda. Därför är det oerhört bra och viktigt att regeringen nu ger det här uppdraget till Socialstyrelsen. Barn som anhöriga är en grupp som det finns stor anledning att stärka stödet till och utöka kunskapen om, och som skolan i många fall inte ens känner till, säger förbundsordförande Ann-Marie Högberg.

Regeringsuppdraget den 1 april sätter särskilt fokus på barn i familjer med skadligt bruk, missbruk eller beroende, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning, där samtidigt våld förekommer eller där en förälder eller vårdnadshavare lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider. Man ska även stärka stödet till barn med en förälder eller vårdnadshavare som är frihetsberövad.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige. Sju procent av alla barn utför omfattande omsorgsarbete. 17 procent växer upp i familjer där det finns missbruk eller psykisk ohälsa. Tre procent av alla elever i årskurs 9 stannar regelbundet hemma från skolan för att vårda en närstående.
– Det får stora konsekvenser för barnens fortsatta liv, och påverkar deras skolgång till den grad att hälften av dem lämnar grundskolan med ofullständiga betyg, säger Ann-Marie Högberg.

Just barn som anhöriga är en av Anhörigas Riksförbunds prioriterade frågor, och finns med i förbundets intressepolitiska program. Förbundet anser att dessa barn måste få möjlighet att utvecklas precis som andra barn, och inte hindras av anhörigskapet. Skolan och elevhälsan har här en nyckelroll, men vi vet att de idag oftast inte känner till alla elever som också har en anhörigroll. En kartläggning av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) visade att kännedomen är så låg som en knapp tredjedel av alla fall.

Under 2021 driver förbundet ett eget projekt med bidrag från Socialstyrelsen med syfte att, tillsammans med de som möter dessa barn, hitta ett verktyg att identifiera och en metod att stötta barn som är anhöriga. Förbundet kommer även på andra sätt att fortsätta opinionsarbetet med att sprida information och kunskap om barn som är anhöriga.

Kontakt:
Ann-Marie Högberg, förbundsordförande, Anhörigas Riksförbund, tel. 0708-79 00 93, ann-marie.hogberg@anhorigasriksforbund.se

Bildtext:
”Barn som anhöriga är en grupp som det finns stor anledning att stärka stödet till och utöka kunskapen om, och som skolan i många fall inte ens känner till”, säger förbundsordförande Ann-Marie Högberg.

 
Text: Michael Nystås, Foto: Linnea Bengtsson

 
EXTRAKONGRESS 2021

EXTRAKONGRESS 2021

Du vet väl att Anhörigas Riksförbunds extrakongress 2021 går av stapeln 16-17 april.

   Läs mer här

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer