Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nationell enkät om läkemedel

Är du en person som regelbundet använder tre eller fler läkemedel eller hjälper du en anhörig/närstående med dennes läkemedel? Delta gärna i Linnéuniversitetets nationella enkät om hur du upplever information och hantering av dina eller din närståendes läkemedel (tar ca 5-10 minuter).

Motsvarande enkät besvaras också av läkare, sjuksköterskor och apotekspersonal för att kartlägga hur informationen kring våra läkemedel fungerar i Sverige idag.

I enkäten tas den nya Nationella läkemedelslistan upp, men inga förkunskaper om denna behövs. Forskningsprojektet genomförs av forskare vid Linnéuniversitetet på uppdrag av E-hälsomyndigheten. Via länken nedan kommer du till enkäten där du också får mer information om studien, hur Linnéuniversitetet hanterar data från enkäten och kontaktuppgifter till ansvarig forskare.

 

Länk till enkät:  https://survey.lnu.se/lakemedelslistaPAN

 

Mer info om enkäten

Denna enkät skickas under april månad ut till personal inom vård och apotek samt till personer som själva använder eller hjälper någon närstående med läkemedel. Syftet med enkäten är att skapa en evidensbaserad nationell kartläggning av vad som fungerar respektive inte fungerar med informationen kring våra läkemedel i Sverige idag.

Forskningsprojektet drivs av forskare vid Linnéuniversitet som har fått i uppdrag E-hälsomyndigheten att oberoende och evidensbaserat studera och följa hur införandet av den nationella läkemedelslistan påverkar informationen kring läkemedel i Sverige. Du kan läsa mer om projektet här.

Text och bild: Linnéuniversitetet

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer