Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Extrakongress 16-17 april nu avslutad

Vi vill, från Anhörigas Riksförbunds kansli, bara säga tack till alla ombud, alla lokalföreningar, alla eldsjälar runt om i vårt avlånga land, alla förtroendevalda, avgående samt nyvalda styrelseledamöter, vice förbundsstyrelseordförande och förbundsstyrelseordförande.

Stort tack även till kongressordförande Gunnar Törnqvist som navigerade och styrde detta digitala kongresskepp med säker hand!

Kongressordförande Gunnar Törnqvist. Foto: privat.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer