Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Enkät för kartläggning av stödbehov hos anhörigvårdare

Anhörigvårdarprojektet D-SIC (Digital support for Informal Caregivers) Linköpings universitet söker anhöriga somregelbundet ger vård, hjälp och stöd till en person eller nära släkting som du har en relation till, är äldre eller långvarigt sjuk.Är den du vårdar 18 år eller äldre. Denna studie ingår i ett forskningsprojekt där huvudsyftet är att utveckla och utvärdera ett […]

   Läs hela reportaget här

Anhörigriksdagen blir digital även 2022

Nu är det spikat! Årets Anhörigriksdag har diskuterats på förbundsstyrelsenivå och nu är beslut taget om både tema, datum och huruvida vi ska arrangera Anhörigriksdagen på plats, en hybridversion eller enbart digitalt. 2022 års version av Anhörigriksdagen har temat ”Anhörig i kristider”. Datum är 9-10 november och evenemanget kommer att enbart finnas tillgängligt digitalt. Som […]

   Läs hela reportaget här

Nytt samarbete ska förenkla för anhöriga

Anhörigas Riksförbund har inlett ett samarbete med NHS Care, ett företag som levererar egenvårdsartiklar till privatpersoner inom omsorgen, äldreboenden, hemtjänst och assistansbolag men även till privatpersoners hemadress runt om i landet. Nu skänker NHS Care en krona per såld förpackning av en populär skumtvättlapp som finns i sortimentet. Under de över tjugo åren företaget varit […]

   Läs hela reportaget här

Massor av glädje på årets Anhörigriksdag

Temat för årets Anhörigriksdag, Barn & unga, var ett såväl modigt som medvetet val. Barn och unga har under lång tid förbisetts av oss som arbetat med anhörigfrågan och fortfarande är anhöriginsatser förbehållet människor över 65 i många svenska kommuner. Under senare år har dock allt större uppmärksamhet riktats mot de ungas anhörigskap. Ny statistik […]

   Läs hela reportaget här

Jämställdhetsprojektet Uppdrag anhörig

Uppdrag Anhörig är ett projekt som syftar till att belysa genusaspekter av anhörigskap. Målet är att sammanställa och tillgängliggöra kunskap som berör livssituationen för kvinnor och icke-binära i arbetsför ålder som hjälper, stöttar eller tar hand om en medmänniska som av någon anledning inte klarar vardagen på egen hand. Vi vet att denna grupp lever […]

   Läs hela reportaget här