Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Vill du hjälpa till att utveckla framtidens digitala lösningar för anhöriga?

Essity är ett av Sveriges största företag som är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Essity har bland annat kända varumärken såsom TENA, Libresse och Libero i sin portfölj. På Essity lägger vi mycket kraft och energi på de anhörigas perspektiv.

Nu vill vi ta fram framtidens digitala lösningar för anhöriga till äldre närstående! För att göra detta på bästa sätt skulle vi gärna vilja få en ännu bättre förståelse för hur det är att vara anhörig till en äldre närstående som bor kvar hemma.

Skulle vi kunna få prata med dig i 30 minuter för att förstå mer om hur din vardag är och för att höra dina tankar om vad som skulle kunna bli ännu bättre? Hör då gärna av dig till: nadine.gerson.flam@essity.com

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer