Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigriksdagen blir digital även 2022

Nu är det spikat!

Årets Anhörigriksdag har diskuterats på förbundsstyrelsenivå och nu är beslut taget om både tema, datum och huruvida vi ska arrangera Anhörigriksdagen på plats, en hybridversion eller enbart digitalt.

2022 års version av Anhörigriksdagen har temat ”Anhörig i kristider”.

Datum är 9-10 november och evenemanget kommer att enbart finnas tillgängligt digitalt.

Som vanligt bjuder vi in föreläsare, forskare och organisationer som vill dela med sig av sitt budskap att skicka in ett abstract till info@anhorigasriksforbund.se (kort summering av föredrag, titel och föreläsarens namn) senast 30 juni.

Det finns också möjlighet att gå in som sponsor / digital utställare på Anhörigriksdagen och på så sätt både bidra till evenemangets fortlevnad och spridning, samt marknadsföra sin produkt eller tjänst och på så sätt stärka sitt varumärke.

Håll koll på den här sidan ”Anhörigriksdagen 2022” för att hålla dig ajour med programinnehåll, biljettinköp osv allt eftersom fler och fler bitar faller på plats.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer