Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigriksdagen 2022

 

Datum för årets anhörigriksdag blir 9-10 november och temat blir “Anhörig i kristider” som vi tycker är väldigt aktuellt just nu ur ett världsperspektiv, samtidigt som att det också skulle kunna appliceras i varje anhörigs liv när en närstående får en svår sjukdomsdiagnos eller något annat drastiskt händer.

Evenemanget kommer att ske enbart digitalt även i år och det betyder att vi kan nå alla våra medlemmar och samtidigt även fånga politiker, tjänstemän, intresseorganisationer, anhörigkonsulenter och vårdpersonal m.fl från olika delar av landet utan att någon behöver resa.

 

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan kommer vi att arrangera öppna visningar på deras lokalkontor där man kan titta på programmet i realtid. Mer information om detta kommer…

 

Programmet är naturligtvis inte färdigställt ännu, men mer information kommer att fyllas på här så fort vi börjar snickra ihop tider och föreläsare.

 

Vill du sponsra vårt årliga event eller vara digital utställare, så vänligen kika in på den här sidan så finns det mer information här >>

SAMARBETSPARTNERS & SPONSORER:

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer