Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Enkät för kartläggning av stödbehov hos anhörigvårdare

Anhörigvårdarprojektet D-SIC (Digital support for Informal Caregivers) Linköpings universitet söker anhöriga somregelbundet ger vård, hjälp och stöd till en person eller nära släkting som du har en relation till, är äldre eller långvarigt sjuk.Är den du vårdar 18 år eller äldre.

Denna studie ingår i ett forskningsprojekt där huvudsyftet är att utveckla och utvärdera ett internetbaserat stödprogram föranhörigvårdare i Sverige. Vi vill med hjälp av en digital enkät kartlägga din psykosociala hälsa samt ta reda på vilket behov av stöd duhar och hur du ser på att få stödet digitalt.
Enkäten vänder sig till dig som regelbundet ger vård, hjälp eller stöd till en närstående (som är 18 år eller äldre) på grund av fysisk ellerpsykisk sjukdom, funktionshinder eller ålderdom. Med närstående menar vi någon i din närmaste eller utökade familj, eller någonannan som du har en nära relation till som en vän, granne eller en arbetskollega.

Länk till enkäten

Kontaktperson för studien är Sonja Togmat Malki, Leg sjuksköterska, Universitetsadjunkt/doktorand Tel: 011-363325, E-post:
Sonja.togmat.malki@liu.se

Text & Bild: Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer