Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Massor av glädje på årets Anhörigriksdag

Temat för årets Anhörigriksdag, Barn & unga, var ett såväl modigt som medvetet val. Barn och unga har under lång tid förbisetts av oss som arbetat med anhörigfrågan och fortfarande är anhöriginsatser förbehållet människor över 65 i många svenska kommuner.

Under senare år har dock allt större uppmärksamhet riktats mot de ungas anhörigskap. Ny statistik har tillkommit. Vi vet idag att var tionde ungdom i Sverige ger omfattande vård och stöd till en närstående. 17 procent av alla barn i Sverige växer upp i en familj där minst en vuxen vårdas för ett missbruk eller psykisk ohälsa. Av dessa är det dubbelt så många som går ut skolan med ofullständiga betyg. Tre procent av alla femtonåringar stannar hemma minst en dag i veckan för att vårda en vuxen i hemmet. Med valet av tema ville Anhörigas Riksförbund också locka nya grupper till Anhörigriksdagen, som personal inom skolhälsovården.

Årets Anhörigriksdag blev som vanligt två glädjefyllda dagar. Som vanligt kunde vi lyssna till en lång rad fantastiska föreläsare. Vår göteborgsförening Att vara anhörig, bjöd på en mycket gripande teaterföreställning: Inte ens doften av fuktig asfalt skulle få mig att känna något nu. Inte ett öga lämnades torrt i stora salen på Arena Varberg.

Hela Anhörigriksdagen avslutades sedan av Tommy Ivarsson, hyllad sommar- och vinterpratare i Sveriges Radio P1 och grundare av Jontefonden. Även här nyttjades näsdukarna flitigt bland åhörarna.

Socialminister Lena Hallengren inledde dag två med ett anförande där hon tackade för att Anhörigas Riksförbund valt detta viktiga tema Nytt för året var också en evenemangssajt www.anhörigriksdagen.se där all information kring riksdagen fanns samlad. Som grädden på moset valde Utbildningsradion att skicka ett team till Varberg för att filma hela första dagen. Det materialet finns nu att se på URplay.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer