Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Studie om att förlora en närstående i covid-19

En ny studie från Svenska kyrkan och Linnéuniversitet har tittat närmare på anhörigas upplevelser när de förlorat en närstående under pandemin. Eva Meakin, diakon, Anna Bratt, psykolog, och Ingrid Gustafsson, anestesisjuksköterska, har intervjuat anhöriga som berättar om hur det var att inte få ta ordentligt avsked utan tvingas ha visir och skyddskläder om man alls […]

   Läs hela reportaget här

”Samhället profiterar på anhörigas kärlek och pliktkänsla”

Det ska vara frivilligt att ge anhörigomsorg i Sverige, slår Socialstyrelsen fast. Men det är långt ifrån hur verkligheten faktiskt ser ut, menar Anhörigas riksförbund. Detta är en uppföljare till artikeln i Trelleborgs Allehanda förra veckan. Läs hela den nya artikeln här >>   Text: Mandus Örarbäck, Trelleborgs Allehanda Foto: Tomas Nyberg, Trelleborgs Allehanda

   Läs hela reportaget här

Ann-Marie Högberg intervjuad i Aftonbladet

Förbundsordförande Ann-Marie Högberg intervjuades i Aftonbladet den 10 oktober med anledning av att det i veckan var den nationella anhörigdagen. För reportern Britt Peruzzi berättade Ann-Marie om att var tionde av Sveriges 1,3 miljoner anhöriga tvingats gå ner i arbetstid för att kunna ge sina närstående tillräcklig omsorg. Vissa har till och med fått säga […]

   Läs hela reportaget här

Långt kvar i omställningen till en god och nära vård

Det finns hittills få tecken på att hälso- och sjukvården har kommit närmare målen i omställningen till en god och nära vård. Tillgängligheten, delaktigheten och kontinuiteten i vården har i stort sett inte förbättrats ur patienternas perspektiv. Mycket utvecklings­arbete pågår, men regionerna har ännu inte gett primärvården tillräckliga förutsättningar för att nå omställningens mål. Det […]

   Läs hela reportaget här

Hur kan samhället stänga alla dörrar för min sjuka dotter?

Artikel med vår förbundsordförande publicerad på hejolika.se 21-07-11: Ann-Marie Högberg har haft bra koll på svensk välfärd, genom ett yrkesliv som sjuksköterska, kommunalråd och förbundsordförande. Men vid 72 års ålder har hon upptäckt att det skyddsnät hon tagit för givet inte längre existerar. Hon är chockad, och beskriver det som att mötas av en vägg: En […]

   Läs hela reportaget här

Nu har Socialstyrelsen publicerat rapporten ’Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – Underlag till nationell strategi’

Förord från rapporten: I regleringsbrevet för 2020 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag för en nationell strategi för anhöriga utöver det som framgår av det tidigare uppdraget att ta fram ett underlag till en nationell strategi för anhöriga till äldre. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juni 2021. […]

   Läs hela reportaget här