Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Lång väg kvar till anhörigperspektiv

Debattartikel från Njurfunk 2/2022 1,3 MILJONER vuxna i Sverige vårdar, stödjer eller hjälper regelbundet en närstående som behöver det på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder. Till det kommer många barn. Det handlar alltså om väldigt många människor och de flesta berörs någon gång i livet. De gör ovärderliga insatser, inte minst för samhället, som […]

   Läs hela reportaget här

Utredningen om äldreomsorgslag klar

Igår överlämnades utredningen om en äldreomsorgslag till socialminister Lena Hallengren av den särskilda utredaren Olivia Wigzell. Utredningen har arbetat i ett och ett halvt år med målet att stärka vården av äldre på särskilda boenden och i hemsjukvården. Den nya lagen ska komplettera Socialtjänstlagen och ge äldreomsorgen ett tydligare uppdrag och innehåll. Bland annat ska […]

   Läs hela reportaget här

Så tycker riksdagspartierna i anhörigfrågorna

Frågor till partierna i Sveriges riksdag Den 11 september är det åter dags för val till riksdagen. Därför har Anhörigas Riksförbund, i dialog med medlemmarna, tagit fram sex för förbundet viktiga anhörigfrågor, som skickats ut till samtliga åtta riksdagspartier. Frågorna handlar om hur partierna ställer sig till den nya nationella anhörigstrategin, om de är villiga […]

   Läs hela reportaget här

Anhöriga riskerar att slita ut sig på grund av usla villkor

Debattartikel i Altingen, 2022-05-24: Anhörigas riksförbund: Anhöriga riskerar att slita ut sig på grund av usla villkor – Altinget – Allt om politik: altinget.se Anhöriga gör en ovärderlig samhällsinsats, men måste få mer rimliga villkor. Vi vill därför att våra politiker uppmärksammar detta inför höstens val, skriver Ann-Marie Högberg, förbundsordförande Anhörigas riksförbund. Hur ställer sig […]

   Läs hela reportaget här

Nu tar vi pulsen på riksdagspartierna inför höstens val

Pressmeddelande från Anhörigas Riksförbund, 12 maj 2022 Hur ställer sig de politiska partierna till den nationella anhörigstrategin, barn som anhöriga och ekonomisk ersättning för vård av närstående? Det är några av de sex frågor som Anhörigas Riksförbund kräver svar på från partierna i Sveriges riksdag. -1,3 miljoner anhöriga vårdar, stödjer eller hjälper regelbundet en närstående […]

   Läs hela reportaget här

Valfrågor till politikerna i kommuner och regioner

Nu är våra förslag till frågor inför valet till de politiska partierna klara! Förbundet centralt har gjort ett utskick till riksdagspartierna, men det finns naturligtvis även frågor till politiker i kommuner och regioner. Frågebatteriet som förbundet har sammanställt och skickat ut till alla lokalföreningar mailledes är ett underlag till alla lokalföreningar, som de kan välja […]

   Läs hela reportaget här