Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nu tar vi pulsen på riksdagspartierna inför höstens val

Pressmeddelande från Anhörigas Riksförbund, 12 maj 2022

Hur ställer sig de politiska partierna till den nationella anhörigstrategin, barn som anhöriga och ekonomisk ersättning för vård av närstående? Det är några av de sex frågor som Anhörigas Riksförbund kräver svar på från partierna i Sveriges riksdag.

-1,3 miljoner anhöriga vårdar, stödjer eller hjälper regelbundet en närstående som behöver det på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. De gör en ovärderlig samhällsinsats, men måste få mer rimliga villkor. Vi vill därför att våra politiker uppmärksammar detta inför valet, säger förbundsordförande Ann-Marie Högberg.

Den 11 september är det åter dags för val till riksdagen. Därför har Anhörigas Riksförbund, i dialog med medlemmarna, tagit fram sex för förbundet viktiga anhörigfrågor, som skickats ut till samtliga åtta riksdagspartier.

– Många anhöriga sliter hårt och drabbas själva av sämre livskvalitet, ohälsa och ekonomiska svårigheter. Anhörigas Riksförbund har lyft fram ett antal områden där det måste till förbättringar. Svaren på hur politikerna vill ta tag i detta blir ett viktigt underlag när en ska välja valsedel i höst, säger Ann-Marie Högberg.

Frågorna handlar om hur partierna ställer sig till den nya nationella anhörigstrategin, om de är villiga att utreda frågan om ekonomisk ersättning för vård/stöd av närstående, hur de vill arbeta med barn som anhöriggrupp, anhörigskap i arbetslivet och hur de ser på hälso- och sjukvårdens ansvar att informera anhöriga om det stöd som finns. Förbundet frågar även om partierna är intresserade av att träffa organisationens företrädare.

Partierna har fram till och med 31 maj på sig att svara. Deras svar kommer att redovisas i sommarnumret av Anhörigas Riksförbunds medlemstidning Vi Anhöriga, som utkommer i juni.
Förbundet har även sammanställt ett antal frågor till kommun- och regionpolitiker, som stöd till lokalföreningarna när de pratar med sina folkvalda företrädare.

Bildtext: Ann-Marie Högberg, förbundsordförande, Anhörigas Riksförbund. Foto: Michael Nystås

Kontakt:
Ann-Marie Högberg, förbundsordförande, Anhörigas Riksförbund, tel. 0708-79 00 93, ann-marie.hogberg@anhorigasriksforbund.se


Frågor till partierna i Sveriges riksdag
• Regeringen beslutade den 14 april om den första nationella anhörigstrategin. Stödjer ditt parti strategin eller vill ni se förändringar?

• Är ditt parti berett att arbeta för en utredning om hur ekonomisk ersättning för vård/stöd av närstående kan utformas?

• De flesta anhöriga som tar ett omsorgsansvar för en närstående, är i arbetsför ålder. För många blir det mycket svårt att kombinera med ett arbete och de tvingas därför gå ner i arbetstid eller sluta arbeta helt. Hur vill ditt parti göra för att underlätta möjligheten att kombinera anhörigskap med arbete?

• Anser ditt parti att hälso- och sjukvårdens personal ska ha skyldighet att informera anhöriga om möjligheten att få stöd i sin anhörigroll? Om ja, hur kan det säkerställas att det sker?

• Barn som anhöriga är en ofta bortglömd grupp. Hur kan de uppmärksammas mer och hur kan det säkerställas att de får det stöd de behöver?

• Vi i Anhörigas Riksförbund har mycket kunskaper och erfarenheter beträffande situationen för anhöriga som vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Är ni intresserade av att träffa oss för att prata om anhörigfrågor?

 

Pressmeddelandet finns även att ladda hem i PDF-format här >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer