Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Utredningen om äldreomsorgslag klar

Igår överlämnades utredningen om en äldreomsorgslag till socialminister Lena Hallengren av den särskilda utredaren Olivia Wigzell. Utredningen har arbetat i ett och ett halvt år med målet att stärka vården av äldre på särskilda boenden och i hemsjukvården.

Den nya lagen ska komplettera Socialtjänstlagen och ge äldreomsorgen ett tydligare uppdrag och innehåll. Bland annat ska den innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan.

Anhörigas Riksförbund har representerats av ordförande Ann-Marie Högberg, som suttit i utredningens expertgrupp, och av styrelseledamoten Eva Sixt, som suttit i en av referensgrupperna.

Det känns bra att det nu läggs förslag om en särskild äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen, säger Ann-Marie Högberg. En trygg och likvärdig vård över landet är viktigt för anhöriga. Utredningen har tagit fasta på flera av de synpunkter vårt förbund haft. En viktig del är att anhöriga enligt förslaget ges rätt till information i god tid om möjligheten att få anhörigstöd. Idag sliter många utan att veta att de har rätt att få det.

Läs även gärna regeringens pressmeddelande här >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer