Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Valfrågor till politikerna i kommuner och regioner

Nu är våra förslag till frågor inför valet till de politiska partierna klara!

Förbundet centralt har gjort ett utskick till riksdagspartierna, men det finns naturligtvis även frågor till politiker i kommuner och regioner.

Frågebatteriet som förbundet har sammanställt och skickat ut till alla lokalföreningar mailledes är ett underlag till alla lokalföreningar, som de kan välja att använda i arbetet kring valrörelsen och kan anpassa utifrån sina egna, lokala behov.

Tillhör du en lokalförening så finns det här materialet tillgänglig hos er ordförande och/eller kontaktperson. Är du direktansluten medlem till riksförbundet och vill ta del av frågorna, så vänligen maila info@anhorigasriksforbund.se

 

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer