Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhöriga och hälsa

Svenska Röda Korset och Anhörigas Riksförbund startade under 2022 en digital
föreläsningsserie med namnet Samhällskunskap för anhöriga. Syftet med serien är
att höja kunskapsnivån om vilka utmaningar anhöriga kan ställas inför.
Föreläsningarna togs väl emot och fortsatte även under 2023.


Vår första föreläsning för 2024 har redan gått av stapeln och nu är det snart dags för nummer 2. Den här gången är temat ”Anhöriga och hälsa”.

Föreläsningarna riktar sig till dig som är frivillig eller yrkesverksam inom området anhörigstöd samt till dig som är anhörig.

När: Den 15 maj kl.10:00-12:00

Tema: Anhöriga och hälsa – Ett stort antal anhöriga lyfter återkommande att deras psykiska och fysiska hälsa påverkas negativt. Vi berör situationen och presenterar olika hälsofrämjande stödmaterial och verktyg för att stärka både sin egen och sin närståendes hälsa.

Anmäl dig här senast 14 maj

Föreläsare vid detta tillfälle är Anna Sund, verksamhetsutvecklare på Enhet Hälsofrämjande och social hållbarhet (Svenska Röda Korset), tillsammans med Frida Hård, sorgcoach och samtalsledare för anhöriga och f.d. anhöriga.

Ladda ner PDF-inbjudan här >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer